Silvestrovský výlet ministrantů na Svatý Hostýn

Jako každý rok, tak i letos, jsme se rozhodli vyrazit na první mši svatou v roce 2018 na Svatý Hostýn. Vyjeli jsme z Přerova ve 21:00 hodin a před 22. jsme dorazili do Bystřice pod Hostýnem. Z Přerova nás cestovalo celkem 11. Po krátké občerstvovací pauze jsme se vydali pěšky vzhůru. Cestou jsme se pomodlili růženec a již před 23. jsme byli nahoře. Mše svatá, celebrovaná otcem arcibiskupem Janem, za účasti otce biskupa Antonína, začala v 0:00 hodin a bazilika byla již tradičně plná. Většinu úkolů pro ministranty zajišťovali, stejně jako vloni, naši ministranti. Po mši jsme společně s biskupy a našimi kněžími zavítali na krátké občerstvení k jezuitům, a pak jsme již vyrazili domů. Výlet byl velmi úspěšný a věřím, že i v dalších letech budeme v tradici silvestrovských výletů pokračovat.                  Martin Souček

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: