Slovo z Charity

Drazí farníci,

dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulým rokem.

Každopádně rok 2017 rychle uběhl. Tento rok byl vzpomínkový, charitní službu poskytuje Oblastní charita Přerov již 25 let. Na začátku byly modlitby farníků za vznik charity a i dnes víme, že bez modlitby to nejde. Možná se změnil obsah proseb, ale Pán Ježíš stejně nejlíp ví, co je potřeba.

V minulých obdobích jsme stále sháněli finance na zajištění pravidelných služeb. Již druhým rokem nastala změna, finance jsou stále nejisté, ale mnohem naléhavější je, že na uvolněná místa nelze najít nové lidi. Není to problémem jen v charitě, ale ve společnosti vůbec. A tak se nám stává, že uvolněné místo obsazujeme i půl roku. S nostalgií vzpomínáme na dobu, kdy problémem byly jen finance.

Tak to jsem si jen trochu „fňukla“, ale velkou radostí je kolektiv zkušených pracovníků se srdcem na pravém místě, není to nařízeno, ale věřím, že ducha lásky stále střeží Duch svatý. Důkazem je, že o naše služby je velký zájem a to mnoh-dy nejsme nejlevnější. Velkou zásluhu mají odborně zdatné vedoucí, které jsou mou velkou oporou. V kolektivu vedoucích má důležitou roli i pastorační asistent, naše Emílie, kterou pracovníci vřele přijali, a která pečuje o duchovní rozměr naší charity. Velké poděkování patří otci Pavlovi Hofírkovi, který je naším průvodcem, rádcem a posilou.

Velkým povzbuzením je pro mě i charitu společenství modlitebního alarmu, kdy provázíme umírající na poslední cestě a také provázíme zemřelé a jejich pozůstalé. Modlitby spouští jednoduchá SMS zpráva. Právě ta jednoduchost je ohromující, už je nás 34 členů. Velkou posilou jsou neformální setkávání alarmistů na modlitbách s charitou i na dalších charitních akcích. Příhody rodin lidí, které provázíme, jsou povzbuzením, že je to cesta, která má smysl. Klidně se k nám přidejte, stačí jen zavolat na charitu, nejlépe Emilce Šmídové.

25 let služby jsme si připomněli na podzim farně-charitní poutí do Křtin, kde poutníky dopravily tři autobusy do krásných míst, kde jsme mohli vzpomínat a děkovat našemu Pánu za dary a pomoc a vzájemně se povzbudili k službě lidem kolem nás, kteří nás i Vás potřebují, jak nás všechny k této lásce a službě vede Ježíš. Další akcí byl benefiční koncert Dechového orchestru Haná, kde mnoho pohledově dětí předvedlo výkon velkých hudebníků. Byl to opravdu strhující zážitek. Tento krásný dárek jsme od souboru dostali darem a další dar byl Váš zájem a dobrá atmosféra na koncertě.

Tak jak na začátku i na konci tohoto zamyšlení hlavní roli hraje modlitba, prosím modlete se za svou charitu, aby vydržela do času, kdy ji budete Vy nebo Vaši blízcí potřebovat, ať ji utváří Pán Ježíš tak, jak ji potřebuje. 

S přáním pokoje zdraví a požehnání v novém roce přeje za všechny charitní pracovníky                             Marta Šťastná,

ředitelka Oblastní charity Přerov

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: