S tebou mě baví svět

7. až 10. prosince proběhl další ročník naší akce pro tatínky s dětmi „S tebou mě baví svět“ v podhůří Jeseníků, ve Staré Vodě u Bruntálu. Ve čtvrtek navečer dorazila asi polovina účastníků, další přijeli v pátek. V pátek ráno děti přivítal zasněžený kopec, takže vyrazily na boby a sáňky. Také postavily velkého sněhuláka – medvěda. Večer jsme se ztišili v kapli při bohoslužbě ke slavnosti Panny Marie.

V sobotu nám krásně svítilo sluníčko při procházce do Andělské hory na farmu. Děti krmily ovce, kozy, koně a taky prasátka. Potom následovala projížďka na poníkovi. Po návratu na chatu byl pozdní oběd a příprava na maškarní bál.

Ještě před bálem nám P. Jaroušek Přibyl sloužil mši svatou. Po maškarním bále se promítal film. V neděli po snídani si děti ještě šly užít sněhu a po obědě jsme se už chystali domů za maminkami. Všichni se jako každý rok neradi loučili se svými kamarády - tak snad se zase za rok setkáme znovu. Za organizátory                                               Albert Pazdera

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: