Světec měsíce

Svatý Márius a Marta a jejich synové

mučedníci

Peršané Márius s manželkou Martou a se syny Audifácem a Abachem patřili k zámožnější křesťanské rodině, žili ve 4. století. Vypravili se společně do Říma, jednak aby uctili ostatky svatých apoštolů, a také aby svými prostředky pomáhali pronásledovaným křesťanům. V Římě se připojili ke knězi Janovi a účastnili se s ním pohřbu desítek mučedníků u via Salaria – byly to oběti Diokletianova pronásledování. Tato mimořádná událost nemohla ujít veřejné pozornosti; Marius, Marta a jejich synové byli záhy zatčeni a předvedeni před soud. Prefekt Flavianus je podle císařských ediktů vyslechl a vyzval k obětování státním božstvům. Odmítli. Následovalo mučení a nakonec smrt stětím. Při mučení se vzájemně povzbuzovali ve vytrvalosti ve víře.

Jejich ostatky pak pohřbila Římanka jménem Felicitas na svém pozemku v blízkosti via Cornelia. Když pronásledování pominulo, vyrostl na místě jejich mučednické smrti kostel, který se záhy stal cílem četných poutníků

Riskantní rozhodnutí Máriuse a Marty bylo podloženo láskou, podle které má svět poznat, že patříme ke Kristu. Příběh této perské rodiny ukazuje křesťanskou opravdovost, ke které Bible vychovává. Mnozí by si za podobné situace řekli: „Máme zodpovědnost za zabezpečení své rodiny“…apod. Máme-li však zodpovědnost za děti, je to především za jejich výchovu. Za to, aby věděly, že Bůh patří na první místo. Památku těchto mučedníků si připomínáme 19. ledna.

                 tým spolupracovníků redakce

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: