Misijní koláč

Na čtvrtou neděli postní, tj. 11. března, pro Vás děti z misijního klubka se svými maminkami chystají akci Misijní koláč. Proběhne po mši svaté pro děti, která začíná v 10.30 hodin v kostele sv. Vavřince v Přerově. Malí misionáři napečou koláče, muffiny, perníčky a jiné dobroty, které už při předchozích akcích měly u kupujících velký ohlas. Vybrat si budete moci také různé velikonoční a jarní ozdoby na zkrášlení domovů, velikonoční pohlednice a jiné drobnosti.

Vaše dobrovolné příspěvky budou zaslány prostřednictvím Papežského misijního díla dětí na záchranu misijních sirotků. Vše-chny Vás srdečně zveme, abyste se zapojili do této formy pomoci bližnímu. Těší se na Vás děti z misijního klubka.                                                                                                                   Za všechny Kateřina Neugebauerová 

Více informací o činnosti misijního klubka a fotek z již uskutečněných akcí na webu https://klubkoprerov.webnode.cz/.

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: