Školení lektorů snoubenců

Co si pod tím vlastně přestavit?

Snoubenci absolvují část přípravy s oddávajícím knězem a druhou část přípravy jim zprostředkují lektoři - manželské páry, kteří je provedou tématy Víra a vztah k Bohu v manželství; Já a moje rodina; Muž a žena, komunikace a konflikty a Manželství a sexualita.

Příprava snoubenců probíhá vždy podle možností a preferencí přednášejících lektorských párů a místních podmínek jak farnosti, tak celého děkanátu. V zásadě si můžete zvolit, jaká forma by vám vyhovo-ala - jeden snoubenecký pár, či menší skupinku. Můžete přednášet u vás doma nebo využít zázemí fary či jiné prostory, které se k tomu účelu domluví. Je také na vás, kolik času chcete této přípravě věnovat, zda jste ochotni přednášet např. jen v určitých měsících nebo přes celý rok.

Chceme snoubencům předat určité obecně platné principy a osobní zkušenost konkrétního manželského páru. Sami snoubenci nejčastěji velmi oceňují právě tuto autentičnost projevu. Navíc dnes už jen málo z dětí má to štěstí, že žije v úplné harmonické rodině, takže fakt, že se setkají s fungujícím manželstvím, je sám o sobě velikým svědectvím a může mít na jejich vztah zcela zá-adní vliv. Během školení se Vám budeme snažit zprostředkovat jak materiály, tak bohaté zkušenosti jiných manželů (lektorů) na tomto poli. Budete mít také prostor na dotazy a vzájemné sdílení se ve skupině. Dostanete také odkazy na zajímavé knihy a články, případně informace o dalším vzdělávání.

Můžete kurz také brát pouze jako určitou investici do vašeho manželství, příležitost osvěžit si některé informace a třeba zapřemýšlet nad změnou některých zaběhaných věcí ve vaší rodině. Zda a kdy se začnete věnovat vlastní přípravě snoubenců, záleží čistě na vás jako páru.

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: