Jen tak ve stručnosti

Poznámky k vyúčtování

     Hlavní výdaje farnosti Přerov roku 2017 v tisících: primice 200, energie (voda, topení, elektřina) 400, opravy na farní zahradě (garáž, elektroinstalace, trávník, přístřešek) 570, vybavení Sonusu 90, nové osvětlení sv. Vavřince 75, oprava střechy sv. Vavřince po bouřce 35. Mzdové výdaje jsou prakticky celé placeny z dotace Úřadu práce. Na začátku roku 2018 máme zhruba 300 tisíc, z toho 170 je na dokončení opravy kaple sv. Jiří.

     Ve farnosti Předmostí bylo dokončeno schodiště na kůr a opraveno schodiště do věže v celkové ceně 250 tisíc korun a na primici se vybralo 64 tisíc. Na začátku roku 2018 máme zhruba 25 tisíc. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

Pastorační kurz

     Pro všechny farníky našeho děkanátu jsme se s kněžími rozhodli uspořádat pastorační kurz, viz str. 6. Během příštího školního roku se bude jednat o 16 sobot, během kterých můžete absolvovat základní uvedení do nauky i praxe křesťanské víry. Kurz je určen nejen těm, kdo se ve farnostech aktivně zapojují do různých služeb a úkolů, ale zveme všechny, kdo mají o uvedení do křesťanství zájem. Přednášky budou probíhat v sále našeho Centra Sonus v Přerově. Termíny a rozvrh vyučování ještě upřesníme. Už teď se můžete přihlašovat u svých farářů. Využijte této jedinečné příležitosti a přihlaste se!

 

Kaple sv. Jiří

     V těchto dnech dokončuje firma poslední etapu generální opravy kaple sv. Jiří. Ještě není vše hotovo a celou řadu „drobností“ budeme ještě dodělávat my: vybavení kaple, dokončovací práce, úklid. Věřím, že se vše podaří stihnout a všechny Vás zvu v úterý 24. dubna v 17:00 na hodovou mši svatou, která bude slavnostním znovuotevřením kaple. Po mši svaté bude přednáška paní Zdeňky Mollinové o historii kaple sv. Jiří a možnost prohlídky.

     Děkuji všem, kdo na opravu kaple přispěli svými dary. Děkuji

také za poskytnuté dotace městu, kraji i ministerstvu kultury. Zatím

to vypadá nadějně, že díky darům a dotacím budeme schopni vše

zaplatit a budeme moci začít vybírat na opravu kostela sv. Vavřince.

 

Duchovní obnova na Velehradě

     O víkendu 11. – 13. května 2018 budu dávat duchovní obnovu

pro dospělé biřmovance na Velehradě, které se mohou zúčastnit také

další věřící. Přihlašování na Stojanově: www.stojanov.cz

 

Všechny zvu také ke společnému posezení v neděli 6. května 2018

odpoledne od 15:00 na farní zahradě v Přerově.   P. Pavel Hofírek

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: