Poděkování

Již po několikáté jsme se zúčastnili „Železného poutníka“, jehož letos již 21. ročník se konal 16.-17.3.2018.

Pro neznalé: jde o noční putování, pořádané vždy týden před Květnou nedělí, které začíná mši svatou v 18:00 večer na Sv. Kopečku a končí mší svatou v 7:15 ráno na Sv. Hostýně. Mezi těmito místy čeká účastníky cca 50 km chůze, hodně únavy, zima, modlitba a meditace při chůzi tmavou noční krajinou, ale zároveň i krása z putování, radost ze společenství a... také již tradiční zastavení a krátký odpočinek v Prosenicích, kde nám místní ženy spolu s P. Bilinskim každoročně připravují milé přivítání, občerstvení, čaj, kávu a příjemné teplo. Tímto bych jim chtěla moc poděkovat. Tato zastávka je přibližně v půlce cesty a pomyšlení na ni nás vždy popohání vpřed vstříc našemu cíli. Děkujeme, že pro nás, neznámé poutníky (a není nás málo - okolo 400 lidí), obětujete svůj čas a námahu noční služby. Za naši skupinku                                   Pavlína Slivková

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: