Úvodník - červen 2018

Vážení čtenáři,

srdečně Vás všechny zdravím z Dřevohostic a okolí, z kraje v blízkosti Svatého Hostýnka. Měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Tato úcta vychází ze soukromých zjevení, kterých se dostalo francouzské řeholnici sv. Markétě Marii Alacoque v Paray-le-Monial (1673 – 1675). Ježíš si ve zjevení řeholní sestře stěžoval, že „je velmi mnoho těch, kteří mi odplácejí nevděkem a pohanou. Ať je proto ustanovena zvláštní slavnost k uctění mého Srdce.“ Markéta viděla Božské Srdce v oslňujícím lesku ovinuté trním s křížem. Ježíš jí ukázal na toto své Srdce a vyzval ji, aby k němu hořela láskou a rozšiřovala k němu úctu v jeho církvi. Součástí úcty má být o prvním pátku v měsíci přijímání svátosti smíření a Eucharistie a adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní. Tuto praxi po devět měsíců spojil s mnohými přísliby pro své ctitele, především s přijetím svátostí před smrtí.

Zvláštní pozornost věnoval rodinám, které budou uctívat jeho Srdce: „Dám ducha jednoty, aby žili v pokoji a míru, požehnám domům, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.“ O tomto můžeme také zpívat v písni „Ze všech srdcí, která bila v hrudi“, jejíž text i melodii považuji za krásnou, a která se snad nedopatřením nedostala do Kancionálu.

„Tys slíbil požehnání, Pane, zdar hojný, pokoj domům všem, kde úcta k Tvému Srdci vzplane, jak oheň mocným plápolem. Nuž, buďtež naše domy chrámy, kde, Srdce Tvé má věčný stan, svou láskou zůstávej vždy s námi, zlé odvracej od našich bran.

Kde Srdce Ježíšovo vládne svou pravdou, láskou, pokojem, tam všecko po Bohu jen prahne a sline ctností rozvojem. Buď tedy, Srdce Spasitele, buď vládcem našim rodinám, náš zákon buď Tvé přání vřelé, náš cíl, vzlet věčným výšinám!“                                       

 

 

Milé rodiny,

 

z vlastních zkušeností víte, že není ve vašich silách zvládnout vše, co život přináší. Nejsvětější Srdce Ježíšovo vám může být oporou, pomocí a útěchou ve všem, co prožíváte.

 

V této souvislosti pak přijímání svátostí, účast na adoracích a uctívání Božského Srdce rodinami po následující tři měsíce o prvních pátcích může být duchovní přípravou na Světové setkání rodin v Dublinu ve dnech 21.-26. srpna 2018.

 

Modleme se:

 

Nejmilejší Ježíši,

 

Ty ses chtěl narodit ve Svaté rodině z Nazareta. Daruj pokoj našim rodinám. Ochraňuj je před nebezpečími a dej, aby žili podle vzoru Tvé Svaté rodiny a víra a láska oživovaly celý jejich život.    Amen.

 

Ze srdce vám žehná

 

P. Artur Górka

 


Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: