Přečetli jsme a doporučujeme

Deník venkovského faráře                      P. Jan Rybář

Knihu, kterou Vám chci představit, vydalo v roce 2016 nakladatelství Vyšehrad a Karmelitánské nakladatelství. Jedná se o knižní rozhovor Josefa Beránka s P. Janem Rybářem. U knižního rozhovoru velmi záleží na tom, kdo klade otázky. Je důležité, aby o dotyčném člověku něco věděl, a také o prostředí, ve kterém působí. Důležitá je také skladba otázek a ochota druhého na ně odpovídat.

P. Jan Rybář začíná vzpomínkami na své dětství, na to jaký vliv na něj měli kněží, se kterými se setkávali jeho blízcí a okolí místa, ve kterém vyrůstal. Často si ani neuvědomujeme, jaký vliv mohou mít na mladého člověka zdánlivě běžné a obyčejné věci. P. Jan byl také uvězněn, ve vězení jej spoluvězeň a biskup Karel Otčenášek vysvětil na kněze. Po návratu z vězení pracoval ve stavebnictví jako jeřábník. Dokončit studia a řádovou formaci v Tovaryšstvu Ježíšovu a veřejně působit mohl až v roce 1968.

Ve vyprávění a odpovědích na dotazy se věnuje i zkušenostem, které v tomto období prožil. Otázky Josefa Beránka jsou velmi rozmanité a u P. Jana nás někdy překvapí jeho názor, postřeh, myšlenka. Týkají se jak života Církve v minulosti i současnosti, života tzv. skryté, nebo podzemní Církve, i současných úkolů a očekávání. I když možná budeme mít na věci jiný názor, není špatné se zamyslet nad postojem a přesvědčením druhých. Přeji hezké čtení.                                           Jaroslav Branžovský

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: