Tančíme s Vámi v rytmu evangelia

Bratři a sestry,

v letošním roce se v několika farnostech našeho děkanátu završila příprava na biřmování. Mezi kandidáty této svátosti byli věřící různého věku, kteří se spolu scházeli na farách, aby pod vedením kněží a katechetů pracovali na systematickém prohloubení svých náboženských znalostí z oblasti vyznání víry, Písma svatého, liturgie a morálních hodnot, které církev brání. Občas přitom bylo slyšet smutný povzdech jiných farníků, kteří byli biřmováni jako velmi mladí a před mnoha lety: „My jsme žádnou podobnou přípravu nezažili“. Ano, doba se mění a podmínky svobodného života církve dnes umožňují, abychom ve farnostech více „zajížděli na hlubinu“. Bohu díky!

Z tohoto pohledu je třeba jednoznačně přivítat rozhodnutí otce arcibiskupa, který vyslyšel prosbu Vašich kněží a umožnil nám v Přerově po mnoha letech otevřít tzv. kurz pastoračních pomocníků. Už jste o něm jistě slyšeli, ale možná jste zatím nepochopili, jaká je to šance právě pro Vás. Tento kurz je určený věřícím laikům bez ohledu na jejich věk a zaměstnání, nebo úkoly a služby, které zastávají ve farnosti. Nejde o školní vzdělávání, takže Vás na konci nečekají žádné zkoušky ani známkování. Absolvování kurzu obohatí všechny, kdo se do něj přihlásí, a to jak věřící, kteří žádnou systematickou katechezí v dospělém věku neprošli, tak také ty z Vás, kdo na své duchovní formaci intenzivně pracujete, a máte proto za sebou účast na různých duchovních obnovách a konferencích, rádi posloucháte Noční univerzitu na TV Noe, navštěvujete Večery spirituality na teologické fakultě apod. Každý účastník si v bohatém programu našeho kurzu může najít to své.

V neposlední řadě bude tento kurz přínosem také pro nás kněze, kteří se budeme po celý školní rok 2018/19 snažit o pečlivou přípravu srozumitelných přednášek s cílem zpřístupnit Vám poznatky užitečné pro praktickou evangelizaci a pro aktivní účast na životě ve farnosti. Je známo, že nejlepším způsobem, jak si osvojit nějakou problematiku, je vyučování ve snaze vysvětlit danou věc někomu jinému. Z doby naší formace v semináři víme, že studovat teologii, objevovat krásu Božích tajemství a těšit se z pochopení nových souvislostí ze života církve je vždycky zdrojem mimořádné radosti. Proto se na sobotní kurzy na Sonusu také těšíme. Je to podobné jako s tancem. Kdo si v mládí osvojil základní kroky společenského tance a poznal radost z ladného pohybu páru na parketě, ten nebude příliš váhat, když se mu naskytne vhodná příležitost k účasti na pokračovacích tanečních pod vedením zkušeného mistra. A právě to Vám od září nabízí náš děkanát ve světě královny všech vědeckých disciplín. Nevěříte? Tak přijďte a uvidíte!

Přihlášky žádejte během prázdnin od svých farářů. S přáním pokoje                                                                 P. Tomáš Klíč

 

 

Kurz pro pastorační pomocníky v děkanátu Přerov 2018/2019

 

Kurz bude probíhat na Sonusu od 8:30 do 14 hodin. Jednotlivé předměty v určitém počtu hodin budou vyučovat:


Víra

Krédo                                 10 h        P. ThLic. František Urban, Th.D.

Rozhovory o víře                6 h      

Duchovní život A               2 h       P. Mgr. Grzegorz Zych

Duchovní život B                2 h      

 

Bible

Biblistika                            13 h        P. Mgr. Artur Górka

Praktická práce s Biblí        3 h       P. ThLic. Radek Sedlák, PhD.

 

Církevní právo

Církevní právo                  10 h        P. ThLic. František Urban, Th.D.

 

Liturgie

Liturgika                            20 h        P. ThLic. Radek Sedlák, PhD.

 

Morálka

Morálka                             10 h        P. ThLic. Tomáš Klíč
Doplňující

Církevní dějiny                       8 h       P. Mgr. Pavel Ryšavý

Světová náboženství             1 h       P. Mgr. Pavel Ryšavý

Ekumenismus                          1 h       P. Mgr. Pavel Ryšavý

Sekty a jejich nebezpečí 1 h P. Mgr. Zdeněk Pospíšilík

Současné duch. proudy        1 h       P. Mgr. Zdeněk Mlčoch

Církevní dokumenty              1 h       P. ThLic. Tomáš Klíč

Nová hnutí v církvi                1 h       P. Mgr. Zdeněk Pospíšilík

Společenství ve farnosti       1 h       P. Mgr. Zdeněk Mlčoch

Služby ve farnostech             1 h       P. Mgr. Zdeněk Mlčoch

Politika a občanská spol.       1 h       P. Mgr. Grzegorz Zych

Hospodaření církve               1 h      

Život arcidiecéze                    1 h       P. Mgr. Zdeněk Mlčoch

Život děkanátu                       1 h      

 

Termíny konání přednášek kurzu: 22. září, 6. říjen, 20. říjen, 10. listopad, 24. listopad, 15. prosinec 2018;

12. leden, 26. leden, 9. únor, 2. březen, 16. březen, 6. duben, 27. duben, 11. květen, 25. květen a 8. červen 2019.

Náhradní termín navíc 22. červen 2019 (pokud by bylo potřeba).

 

 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: