Služba nemocným

Milí Boží přátelé,

srdečně Vás všechny zdravím z nemocnice. Omlouvám se, že do minulého čísla časopisu jsem nestihla dát žádnou zprávu.

V květnu jsme měli s nemocnými na LDN III. hezkou májovou i s podáváním svatého přijímání. Ze scholy nás obohatila zpěvem a hrou na kytaru Emily. Zúčastnilo se asi 9 nemocných, z toho dva na lůžku.

V červnu jsme se sešli na LDN I. na mši svaté ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterou sloužil P. Zdeněk Pospíšilík z Horní Moštěnice. Děkuji všem, kteří byli přítomni i z farnosti, i za jakoukoli pomoc při přípravě a průběhu, hlavně dobrovolníkům.

V letních měsících - červenci a srpnu mše svatá v nemocnici nebude. Setkáme se zase po prázdninách a dovolených – v měsíci září. Předem pro Vás připravím plakátek, kde bude uvedeno místo a datum. Přestože nebude o prázdninách v nemocnici mše svatá, můžete nemocné v té době navštívit a potěšit. Děkuji Vám.

Přeji všem hezké zotavení a nemocným podle vůle Boží zdraví.                        nemocniční kaplanka sr. Marie Goretti

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: