Spolčo pro děti na druhém stupni ZŠ

Drazí rodiče, milé děti a mládeži,

je to již celý rok, co funguje spolčo pro děti prvního stupně, za což jsem Bohu velmi vděčná. Malý projekt, který se díky Vám, rodičům, dobře uchytil a doufám, že aspoň v něčem Vaše děti obohatil a byl jim přínosem. Dá-li Pán, bude pokračovat ve stejné podobě i nadále.

Novinkou chystanou na příští rok je spolčo pro děti na druhém stupni ZŠ. Mělo by probíhat jednou měsíčně některý den v týdnu ve večerních hodinách na Sonusu - vše bude včas upřesněno. Bude zaměřeno na rozvoj osobnosti dětí, prohloubení jejich vztahu k Bohu, bude ponechán prostor k diskuzi a zodpovězení jejich otázek, ale i k zábavě a navázání nových přátelství.

O modlitbu za toto dílo prosí                                                   Anička Štěpánová

 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: