Světec měsíce

Blahoslavený Artemide Zatti

Salesiánský pomocný biskup (koadjutor), ošetřovatel nemocných a lékárník chudých

Artemide Zatti se narodil 12. října 1880 v italském Borettu ve velmi chudé rodině. Již od 9 let si vydělával na živobytí jako nádeník. Chudoba vyhnala v roce 1897 jeho rodinu do Argentiny, kde měli strýčka. Usadili se v Bahia Blanca, kde se Artemide seznámil se salesiány, k nimž také brzy vstoupil. V domě v Bernalu při službě spolubratrovi s tuberkulózou sám onemocněl. Představení ho poslali do Viedmy, kde bylo jediné salesiánské dílo s nemocnicí a s lékárnou. S důvěrou v Marii Pomocnici se uzdravil a slíbil, že celý svůj život věnuje službě nemocným. Ve Viedmě v salesiánské nemocnici a lékárně působí Don Evazio Garrone, který byl dříve ošetřovatelem v italském vojsku. Artemide se stane pomocníkem Dona Garroneho v nemocnici i lékárně. Rozhodne se zanechat kněžské studium a stane se ošetřovatelem. V roce 1908 Artemide jako 28 letý složil věčné sliby a stal se navždy salesiánem.

Po smrti P. Garroneho převzal zodpovědnost za celou nemocnici, přičemž se nepřestal osobně starat o nemocné v domě i mimo dům. V jeho lékárně fungovalo zvláštní účetnictví. Bohatí platili za lék dvojnásobnou cenu a chudí nic. V roce 1913 byla jeho zásluhou vybudována nová nemocnice, kterou však musel v roce 1941 sám zbořit, aby se uvolnilo místo pro výstavbu biskupství nově vznikající diecéze ve Viedmě.

Nejtěžší bylo vždy sehnat peníze. Když bylo zle, Artemide si sedl na kolo a šel prosit o almužnu. Klepal na dveře těch pár bohatých domů: „Done Pedro, mohl byste půjčit 5 000 pesos Pánu Bohu?“ „Pánu Bohu?“ nechápal boháč. „Ano, done Pedro. Pán Ježíš řekl, že to, co uděláme chudým, uděláme jemu. To je dobrý obchod, půjčit Pánu Bohu.“ Jindy zase potřeboval pro jednoho chudáka oblečení. „Nemáte jedny šaty, které byste půjčili Pánu Bohu?“ Přinesli dost obnošený oblek, na což Artemide řekl: „Nemáte hezčí? Pánovi musíme dát přeci to nejlepší, co máme.“ Když přišel hladový a otrhaný chlapec, ptal se Artemide: „Máte teplou polévku a jedny šaty pro 10 letého Ježíše?“

V roce 1950 utrpěl úraz a o několik měsíců později se u něj projevily příznaky rakoviny. Poprosil o pomazání nemocných a obnovil si křestní a řeholní sliby. 15. března 1951odešel k Pánu, kterému život nepůjčil, ale daroval. Jeho tělo odpočívá v salesiánské kapli ve Viedmě.

Papež Jan Pavel II. ho 14. dubna 2002 prohlásil za blahoslaveného. Účastníci 25. generální kapituly rozhodli, aby se tento den stal dnem modliteb za koadjutorská povolání.                                                            tým spolupracovníků redakce

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: