Slovo z Charity

Den otevřených dveří

 

zveme farníky na žehnání a prohlídku nových prostor Nízkoprahového centra pro děti a mládež Lačo jilo – Dobré srdce, na ulici Kojetínská 36 v Přerově.. V nových prostorách bude probíhat především poradenská činnost zaměřená na mladé lidi od 13 do 20 let. Prostory budou také sloužit k nácvikům hry na hudební nástroje a k nácvikům tance. V této disciplíně mají naše děti již několik ocenění a v tomto roce se budou účastnit i celostátní talentové soutěže. V nových prostorách se můžete těšit na prohlídku zázemí pro pracovníky a zkušebny pro klienty. Na Vaši návštěvu se těší pracovní tým nízkoprahového zařízení Lačo jilo – Dobré srdce.

                                     Radka Cázerová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: