Archeologická expedice Eden 2018

Dne 18.7.2018 začalo na 50 mladých dobrovolníků z přerovského děkanátu pomáhat v egyptské vesnici H-oš-tejnis českým archeologům s výkopovými pracemi. Daná lokalita se jevila jako potencionální naleziště velmi vzácných artefaktů ze starověkého Egypta.

Bohužel již od začátku trápily expedici nečekané problémy – Egypt byl mnohem divočejší a nestabilnější, než jsme si mysleli. Všudypřítomná korupce, loupeživí beduíni a dokonce samotné vládní složky nám stále znemožňovaly postupovat dle plánů. Nakonec se ale i přes tyto obtíže podařil opravdu neskutečný objev velmi zachovalého mumifikovaného těla.

Po rozluštění záhadných hieroglyfů na mumii se nám podařilo získat i kámen, který byl součástí amuletu, patřícího mumii. Jakmile jsme jej vložili do amuletu, došlo k neuvěřitelné události – mumie obživla! Tajemně pronesla několik vět, z nichž šla rozumět slova jako vrátit se zpět, či všechno zlé v dobré obrátit. Nikdo tomu nerozuměl až do následujícího rána, kdy se celá expedice přenesla záhadným způsobem do starověkého Egypta.

Nesetkali jsme se tu však s přívětivým přivítáním – téměř okamžitě jsme byli přivlastněni místnímu faraonovi, který nás opravdu nešetřil a museli jsme plnit jeho leckdy velmi náročné úkoly. Postupem času jsme ale začali dělat na faraona dojem a on nás začal respektovat. To vyvrcholilo pozváním na jeho každoroční pouť k prameni Nilu, jež jsme s radostí přijali. Po návratu z této poutě jsme se stali faraonovými přáteli a faraon dokonce uznal naše zákony, které jsme v předchozích dnech vytvořili za účelem omezení jeho moci a zvýšení spravedlnosti a spokojenosti v Egyptě. Díky nám také nechal vypsal historicky první egyptské volby, načež odjel hlásat demokratické myšlenky do zbytku své říše. Celá naše expedice byla názoru, že faraonovo obrácení a nastolení demokracie byl onen cíl, kvůli kterému jsme se přesunuli v čase. Nyní byl cíl splněn. Archeologická výprava se tedy večer začala balit, očekávajíc ranní návrat do současnosti.

Ráno se expedice probudila do chaosu, který vyvolal faraonův rádce, který byl pověřen správou voleb a dočasnou vládou. Tento rádce však prohlásil volby za neplatné a s celou expedicí bylo znovu špatně zacházeno. To jsme si tentokrát nenechali líbit a vedli jsme proti rádci mnoho bitev. Zjistili jsme, že to on stál za vším zlým, co se v Egyptě událo. To on našeptával faraonovi kruté myšlenky. To jeho náprava musí být náš konečný cíl! Poslední bitvu s ním jsme svedli v jeho vysoko postavené pevnůstce. Byla to těžká bitva, ale na jejím konci stála česká archeologická výprava jako vítěz. Poražený rádce pochopil, že celý život vnímal ze špatného pohledu, litoval svých činů a slibem se zavázal, že již bude konat dobro. Toho dne večer se vrátil faraon, svému rádci odpustil a uspořádal velké oslavy. Naše expedice bohužel stihla jen jejich malou část, protože následujícího rána jsme se v údivu vzbudili zpět v naší době.

Nebyl to však stejný Egypt, do kterého jsme přijeli. Lidé byli vstřícní a laskaví, nepozorovali jsme žádné známky nepokojů ani přítomnosti zločinců. Záhy se nám podařilo nalézt starobylý papyrus, ve kterém byla zapsána část historie egyptské země. S radostí jsme se dozvěděli, že díky našemu zásahu se stala egyptská země demokratickou a vládl v ní klid a pokoj. Tyto minulé události mají jistě za následek změnu této země i v současnosti…

Po celou dobu výpravy bylo na archeologické základně typické egyptské horko s občasnými písečnými bouřemi. V těch se naštěstí nikdo neztratil a po nápravě Egypta a význačných objevech se tedy mohla celá expedice s Boží pomocí vrátit do českých zemí. Kromě starých kronik a novodobých zpráv zůstane letošní ročník tábora Eden i v našich srdcích. Všem příznivcům děkujeme za podporu.                                                                               Marek Stejskal, vedoucí expedice

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: