Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Milý čtenáři,

čas prázdnin jako každoročně velmi rychle uběhl a je zde nový akademický rok, který bude plný nových zážitků, zkušeností a také vědomostí, protože nastupuji do 1. ročníku v semináři a také na fakultě. Ale to jsou věci budoucí, teď bych se rád s Tebou podělil o zážitky z prázdnin. Vezměme to tedy od začátku. Konvikt jsme slavnostně ukončili 8. června mší svatou s otcem arcibiskupem Janem, a pak jsme se rozjeli do svých domovů, čímž nám nastaly 3měsíční prázdniny, neboť do semináře nastupujeme 8. září. Jak jsem Ti již psal minule, mám před prvním ročníkem povinnost 3 týdnů pracovní praxe v semináři a jednoho víkendu na Svatém Hostýně. No a tak jsem neváhal a hned po skončení konviktu jsem si jen domů dovezl pár věcí a odjel na celý víkend na Hostýn, kde jsem ministroval při mši svaté a dle potřeby i podával svaté přijímání poutníkům, kromě toho jsem pomohl také se zametáním baziliky. Po tomto víkendu jsem jel rovnou do semináře na praxi. Byl jsem zde dva týdny, jen na víkend jsem se vrátil domů. V semináři jsem dělal, co bylo zrovna potřeba: ministrování při mši, umývání nádobí, přenášení skříní a jiného nábytku, bourání a odvážení suti, umývání oken v kapli Cyrila a Metoděje, skládání záclon a závěsů, umývání země, malování, skládání dvoupatrových postelí. Byl to náročný, ale krásný čas. Po praxi jsem se vrátil na pár dní domů, a pak jsem odjel připravovat farní tábor. Z této přípravy jsem si odskočil na kněžské svěcení do Olomouce, protože jsem dostal službu u oltáře a taky u myčky. A ze svěcení jsem jen sedl na vlak a po příjezdu do Přerova se připojil k táborníkům. Hurá na tábor! Dvoutýdenní táborovou radost jsem přerušil jen účastí na primici P. Ondřeje Poštulky, který mi po celý rok byl prefektem v konviktu. Po táboře jsem se jen doma vyspal, vzal věci a jel na poslední týden praxe do semináře. Byl podobný jako ty dva předcházející. Opět přišlo bourání, odvážení sutin, rozebírání starých parket, ale také pracovní výlet na faru do Vysokých Žibřidovic, kde seminář pronajímá faru a kam jsme vezli plnou dodávku dřeva ke spálení. V tomto týdnu se o kuchyň s láskou staraly sestry, takže jídlo bylo jak ve špičkovém hotelu. Poté jsem si týden doma odpočinul, načerpal síly a vyrazil do Rajnochovic na RAFT, což je letní akce pro mladé od 16 do 25 let. Byl jsem v týmu a plnil úlohu zadáka tj. moderátora skupinky. Po tomto krásném týdnu, jsem se vrátil domů a již žádné velké akce nepodnikal. Využíval jsem čas k četbě knih, sportu, návštěvám prarodičů a kamarádů a také jsem něco pomohl doma a u dědy. Tak to jsem dělal ve zkratce o prázdninách já, doufám, že jsi prázdniny také prožil smysluplně a načerpal síly, pro další rok. Mám také radost, že jsem se s Tebou mohl o prázdninách setkat a již teď se těším na další setkání. Chci Tě také opět poprosit o modlitbu za mne a mé spolubratry bohoslovce, nové konvikťáky a kněze. Modlitba za rodiny a nová povolání ke křesťanskému manželství jistě také nezapadne.

Požehnaný zbytek dnešního dne,                                                                                                                            Vaša

 

CAMP pro katechety – Boží království v životě katechety

Ve dnech 19. – 22. července 2018 uspořádalo Centrum pro katechezi Olomoucké diecéze kemp pro katechety. Pod vedením otce Petra Bulvase a jeho realizačního týmu se v opuštěném klášteře řádu Kapucínů v Újezdu u Uničova katecheté vydali zažít Boží království na vlastní kůži a mezi sebou navzájem. Ve velice romantickém a zbožném prostředí se sjelo užít si prodloužený víkend 13. katechetů z celé Moravy. Od čtvrtečního večera do nedělního oběda čas utíkal jako o závod. Jedna akce střídala druhou a do toho všeho vstupovala přednáškou se svým náhledem na Boží království sestra řádu Paulínek Anna Mátiková. Její podání Markova evangelia bylo velmi originální a všem se nám líbilo. Dále jsme se  učili modlit třeba tancem, anebo vyrábět kříž z kolíků na prádlo. U společenských her bylo tak veselo, že nebylo občas slyšet vlastního slova. Poslední večer jsme si postupně po jednom v kapli prožili vlastní korunovaci do Božího království. V neděli jsme se po obědě, někteří se slzou v oku, rozjeli zpět do svých farností bohatší o různé zkušenosti, které jsme si navzájem sdíleli, a o spoustu poznatků a her, které upotřebíme v novém školním roce. 

Touto cestou bych chtěl otci Petru Bulvasovi a jeho týmu - Martině, Lidušce, Páti a Janičce poděkovat za perfektní organizaci a hlavně zábavu, která neměla konce. Také sestře Aničce, že si udělala čas s námi vše prožít i otci Tomáši Koukalovi, že nás přijel z Brněnské diecéze podpořit. Určitě doporučuji všem katechetům příští rok účast na tomto kempu.            Pavel Kelnar

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: