Slovo pro každého

Milí čtenáři časopisu „Slovo pro každého“

V příštím roce to bude již neuvěřitelných 20 let, co jsem poprvé společně s otcem Slawomírem Sulowskim, tehdy kaplanem a pod vedením děkana P. Josefa Lambora začala spolupracovat na grafické podobě našeho časopisu. Mnohé se za ta léta změnilo, vystřídalo se mnoho přispěvatelů – jáhni, kaplani i děkani, spolupracovníci z okolních farností, softwarové i hardwarové vybavení atd., ale něco (alespoň pro mne) zůstalo stejné – abychom pro Vás, čtenáře, vytvořili každý rok 11 čísel poutavého čtení, na které se budete těšit, kde naleznete potřebné informace, poučení i zábavu, a to vše doprovázeno fotografiemi zachycujícími události, které se konaly jak v přerovských farnostech, tak také ve farnostech děkanátu. Vekou výhodou bylo, když jsem od roku 2009 začala pracovat na faře v Přerově, protože jsem ještě více nahlédla do programu farností a tím lépe jsem Vám mohla zprostředkovat různé akce. Od 1. října 2018 odcházím pracovat na Oblastní charitu Přerov. Při této příležitosti bych se s Vámi, čtenáři, chtěla rozloučit. Myslím, že již přišel čas, předat pomyslné „otěže“ z rukou mladší generaci, která do svého díla umí vnést vždy nové, mladé a svěží nápady i pohled. Přeji nám všem i „Slovu pro každého“ vše dobré.

Věřím, že i nadále zůstaneme ve spojení, v modlitbě, budeme se potkávat ve farnosti, v kostele nebo při charitních akcích.                                                       Alena Pizúrová

Druhy obsahu: