Jak jsme byli v Citově svědky zázraku

Milí čtenáři, necelých pět pracovních dní stačilo začátkem září spojeným silám naší farní rodiny k tomu, abychom se po vyklizení kostela sv. Jiří v Citově, osekání vnitřních omítek silně poničených vlhkostí a po úklidu, jaký naše obec nepamatuje, mohli radovat z návratu Pána Ježíše v Eucharistii zpět do jeho domu. Práce probíhaly v týdnu od 3.9. v době od 9 do 12 hodin (dopolední směna) a od 17 do 20 hodin (odpolední směna). Průměrný počet brigádníků na ranní směně byl pět a na večerní dvanáct. Někteří lidé přišli jednou, jiní se vraceli opakovaně. Výzvu dokonce odvysílal i obecní rozhlas, což přimělo minimálně jednoho dalšího mu-že, aby se k nám připojil. Viditelný ohlas měly farní ohlášky a web, kde každý den nabíhaly aktuální informace o provedené práci a úkolech na zítra. Našima rukama prošlo 4.980 kg stavební suti, kterou bylo třeba ještě mimo „pracovní dobu“ složit na recyklační skládce v Olomouci. Tisíceré díky všem! Co nás teď čeká dál? Obnažené zdivo bude minimálně rok vysychat. Mezitím provedeme nezbytná sanační opatření proti dalšímu vzlínání vlhkosti a vybudujeme novou zpovědní místnost. Opravíme část elektroinstalace s cílem zavést do lavic vyhřívané koberečky. Nakonec budou zdi opět omítnuty a celý kostel vymalován. Kdy to bude, nedokážu v tuto chvíli odhadnout, ale už se na to moc těším. V lednu a únoru příštího roku nastoupí do našeho kostela firma, která opraví poškozený krov na velké věži. Tato investice ve výši cca 150.000,- Kč představuje pomyslný dluh naší farnosti vůči nedávné rekonstrukci střechy (2016).   

Citovská farnost je jedním z těch menších společenství v našem děkanátu, která si podobné sousto nemohou nechávat pro sebe, aniž by pod ním padla vyčerpáním. Proto se dnes chceme podělit zvláště o radost z toho, že nás nenechali ve štychu bratři a sestry ze sousedství (Brodek, Rokytnice…). Věříme, že vzájemná pomoc mezi farnostmi je správnou cestou nejen v pastoračních věcech. Na druhou stranu právě společná práce k Boží oslavě je skvělým prostředkem k upevňování Božího království v našem kraji.                                                                                                                                                           P. Tomáš Klíč 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: