Světec měsíce

Blahoslavený Alois Maria Monti

Zakladatel kongregace Synů Neposkvrněného početí (CFIC)

Alois Maria Monti pocházel z Bovis, ležícího severně od Milána v regionu Lombardie. Narodil se 24. 7. 1825 jako osmý z jedenácti dětí. Před dovršením dvanácti let mu zemřel otec a pro bídu v rodině začal pak Alois pracovat při zpracovávání dřeva. Po nějaké době si zřídil vlastní dílnu a po pracovní době z ní dělal oratoř. Sezval sem pracující mládež a dokázal s ní vytvářet modlitební společenství. Z těch, kteří se s ním po nedělích scházeli, vznikla časem „Společnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova“. Její členové apoštolsky působili jak mezi vrstevníky, kteří přestali navštěvovat kostel, tak také charitativně.

V 21 letech Alois Monti složil před svým duchovním vůdcem soukromé sliby čistoty, poslušnosti a života podle evangelních rad. Některé lidi to vedlo k zamyšlení, jiné to pobuřovalo, včetně místního faráře, který byl přesvědčen, že laikům nemůže příslušet žádná pastorační činnost.

Část severní Itálie byla obsazená Rakouskem a někdo v roce 1851 podal rakouským úřadům udání na Montiho společnost, že je politického rázu a chystá ozbrojené povstání proti Rakousku. Následkem toho se Monti se svými druhy dostal na 72 dnů do vězení, než se objasnilo, že na udání nebylo nic pravdivého. Po propuštění Alois Monti se svým duchovním vůdcem vstoupil do kongregace Synů Neposkvrněného početí. Ta byla založena Ludvíkem Pavoni roku 1843, povolení rakouského císaře získala roku. 1846. V této nové kongregaci v Brescii byl Monti šest let novicem a v roce 1855, za epidemie cholery, horlivě pečoval o záchranu postižených, bez ohledu na riziko a zůstával s nimi v izolaci. Opakováním časných slibů oddaloval složení věčných pro vnitřní nejistotu. V roce 1858 přišel do Říma a založil laickou kongregaci z ošetřovatelů a lékařů. Současně vznikal kapucínský institut terciářů, kteří jako kněží pracovali v nemocnici Ducha svatého a Alois Monti k nim přešel. V roce 1877 se zde stal představeným. Přičinil se, aby se ze dvou institutů stala jedna kongregace Synů Neposkvrněného početí, v níž pracovali laici společně s kněžími. Ač každý měl jiné úkoly, práva a povinnosti měli stejné. Alois Maria Monti je spoluzakladatel, který ve funkci představeného upravil stanovy. Po nějaké době se kongregace začala starat i o sirotky a v Saronne poblíž Bovisie pro ně otevřela středisko. K potvrzení kongregace došlo až 4 roky po Montiho smrti. Alois Maria Monti zemřel v roce 1900, v 75 letech, zcela vyčerpán službou o těla i duše nemocných a sirotků. Vzorem mu byla Panna Maria, její život stálé modlitby, spojené s obětující se láskou.

Blahořečený byl 9. 11. 2003 v Římě papežem Janem Pavlem II.                             tým spolupracovníků redakce

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: