Pozdrav ze semináře

Kde je opravdová láska…

 

Občas se mi stane, že mi v hlavě utkví nějaká písnička a stále si ji zpívám. Už od srpna si často broukám zpěv, který se obvykle používá na Zelený čtvrtek k přípravě darů, který napsal otec Josef Olejník. Odpověď tohoto zpěvu je i v kancionálu pod číslem 681. Zpívá se tam: „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.“ Měl jsem to štěstí být často v opravdu milé společnosti se skvělými lidmi, kteří mají upřímně rádi své bližní. Byla (a je) v nich opravdová láska.

V srpnu to bylo na JUMPu v Kostelním Vydří, na Starých Pákách v Mladočově a také po svém nástupu do čtvrtého ročníku formace v kněžském semináři v Olomouci. V rámci tohoto pobytu mé srdce mnohokrát zazpívalo tento nápěv a někdy dojde k tomu, že mi „ujedou“ i ústa. Zažil jsem totiž mnoho pěkných setkání. Ať už s bohoslovci, nebo s lidmi, se kterými jsem se mohl setkat jako seminarista.

 

Téměř každý víkend se v semináři něco děje. Byli jsme na víkendu s představenými ve Vysokých Žibřidovicích (Jeseníky), třeťáci přijali kandidaturu kněžského a jáhenského svěcení, navštívili jsme bohoslovce českých diecézí v Praze, ve čtvrtek 22. listopadu jsme slavili výročí posvěcení seminární kaple sv. Cyrila a Metoděje, mnozí z nás byli na konferenci o evangelizaci v Olomouci. V Dřevohosticích byla skupinka bohoslovců na víkendovém setkání v rámci kurzu Minifor pro ministranty. Také jsme strávili po exerciciích na Velehradu již dva víkendy v tichu, modlitbě, a se slovem k zamyšlení od zkušeného kněze. Tomuto času říkáme rekolekce. Samotné slovo totiž pochází z latinského recolligere, což znamená zotavit se, nebo znovu nasbírat. Zotavujeme se a znovu sbíráme duchovní oporu či inspirace pro naše povolání. Nezapomněli jsme ani na tradiční duchovní obnovu VIR, kterou organizujeme pro mladé muže na začátku adventu.

Také jsem byl ve farnosti svého mentora, farnosti Litovel. Cítím, že mě obyvatelé Litovle a okolí moc mile přijali. Otec Josef Rosenberg v Litovli požehnal nově zrekonstruované varhany a předsedal slavnostní mši svaté. Měl pěknou promluvu o funkci varhan a své kázání zakončil jedním romským příslovím, které mě zaujalo: „Zůstávej tam, kde se hraje a zpívá, ďáblové zpívat nedovedou!“ Na další setkání s litovelskou farností budu mít příležitost dokonce po dobu jednoho týdne těsně před Vánoci. Těším se. Vánoce bych ještě rád strávil především v mé rodné farnosti, ve farnosti sv. Havla v Dřevohosticích.

 

V neděli 9. prosince mi otec biskup Vojtěch Cikrle udělí službu akolyty. Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Bůh a člověk, Ježíš Kristus, je v Eucharistii. Mám radost, že jsem povolán k tomu, abych druhým lidem přinášel Krista. Srdečně děkuji za modlitbu!

Přeji vám požehnaný čas!

Pavel Fiala, bohoslovec 4. ročníku

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: