Přečetli jsme a doporučujeme

Radost z Boha: Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě

PŘEČETLI JSME A DOPORUČUJEME

Marek Vácha

 

„Tato knížka určitě není pro přípravu biřmovanců dostačující. Není to ani převyprávěný katechismus. Není to nic, co byste předtím nevěděli, pokud jste dávali pozor v hodinách náboženství, chci jen tu a tam nějakou větu z katechismu nebo evangelia podtrhnout, a vlastně nic víc“ (z úvodu knihy).

Kniha, kterou vám chci představit, věnuje autor těm, které připravoval na přijetí svátosti biřmování. Je inspirující i pro ty, kteří svátost biřmování přijali již před lety, i pro ty, kteří ji z nějakých důvodů zatím nepřijali.

Ještě na začátku knihy cituje sv. Jana od Kříže: „Bůh je jako pramen, za kterého každý načerpá tolik, jak velkou si přinesl nádobu.“ Podobně hovoří také k účastníkům přípravy, a také i ke čtenářům. „Mohu vám zaručit, že když nebudete chtít, neodnesete si nic…Bůh je jako pramen… Čekáš hodně, dostaneš hodně, nečekáš nic, nedostaneš nic.“

 

P. Marek srozumitelným způsobem pro dnešního nejen mladého člověka předkládá postupně otázky smyslu církve, života, zamýšlí se nad svátostmi, Desaterem, morálkou, modlitbou, smrtí, vírou. Vybízí ke správnému rozlišování: Není problém toto, ale toto. Např. „Není problém s tím, že se hojně urodilo, to je dobré a požehnané. Není problém s tím, že se vystavějí nové stodoly, větší. To dělá každý podnikatel, když se daří, a dělá tak správně. Problém je v tom, když si bohatý člověk řekne to klidně si žij. Dosáhl jsi nezávislosti. Finančně to máš vyřešené. Tak jen usedni, nalij si něco dobrého a dívej se do kraje. Tohle je problém. Máš změnit svět…“ (z kapitoly Abys byl světlem světa). Myslím, že je to úkol pro každého z nás.

Knihu vydalo v roce 2018 nakladatelství Cesta. Přeji hezké čtení a inspiraci pro život v dnešní době.

Jaroslav Branžovský

Druhy obsahu: