Okénko pro děti

Milí chlapci a děvčata!  

Prožili jste překrásné chvíle u vánočního stromku, radostnou mši svatou o Štědrém dnu a také jistě jste se modlili za všechny děti u betléma v kostele. Jako Tři králové jste vyšli do ulic měst a vesnic a za zpěvu písně: “My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám“ jste pro ty nejpotřebnější vybírali peníze. Měsíc leden je vlastně první měsíc nového roku, začínají se prodlužovat dny. Celá příroda, i když je pěkně promrzlá a v horách zapadlá sněhem, vypráví o klidu a lásce. Naše srdce pokojně a klidně přijímá další dny, a tak se lidé setkávají společně z různých církví a modlí se za mír ve světě, za město. Je to společná bratrská láska, která neočekává odměnu, je to láska, která nás učí dávat, ale ne brát, a to i když jsou lidé rozličného názoru. Tři mudrcové byli každý z jiného národa a přišli se poklonit Božímu Synu. Jen ten, kdo je zaslepen strachem o sebe a svůj majetek to nedokáže, ale oni byli moudří a moudrost, o které se píše v Bibli, není naučená chytrost a vzdělanost.

Dnes vám napíši o životě takového moudrého člověka. V kalendáři je 28. ledna napsáno jméno sv. Tomáše Akvinského

Tomáš byl synem hrabat z Aquina. Narodil se r. 1225 a rodiče si představovali, že nastoupí politickou dráhu nebo se stane významným církevním hodnostářem. V tomto očekávání však Tomáš celou svou rodinu zklamal. Už jako chlapec byl hloubavý a překvapoval svou moudrostí. Po filosofických studiích v Neapoli prohlásil, že chce vstoupit do řádu sv. Dominika. To byl poprask v celé rodině. Jen si představte:“ Bohatý a nadaný chlapec v žebravém řádu!“

Navzdory všem nástrahám se příbuzným nepodařilo Tomášovi v jeho rozhodnutí zabránit. Nejdříve ho představení řádu poslali do Paříže, kde se mu ve škole všichni posmívali pro jeho mlčenlivou povahu. Vymysleli si pro něho přezdívku „němý vůl“. Ale jeho učitel, sv. Albert veliký, dobře vytušil, co se v něm skrývá a prohlásil: „Ano, je jako vůl, ale uvidíte, že jednou bude jeho učené bučení poslouchat celý svět.“

Tomáš nebyl nijak zvlášť nápadný nebo pohledný. Ale měl jedinečnou paměť, velkou vynalézavost a především silnou vůli. Díky náboženské výchově a svému rozhodnutí následovat Krista, mohl tuto vůli zaměřit správným směrem. Tomáš byl přímo zamilovaný do pravdy. Zabýval se studiem teologie, studoval vědu. Výsledkem bylo známé dílo „Suma Theologiae“.

A tak byl Tomáš kdysi posměšně nazývaný „němým volem“ nakonec prohlášen za svatého a za církevního učitele. Kromě toho se mu dostalo vznešeného titulu „Andělský učitel“.

Čemu nás učí sv. Tomáš?

Vnější vzhled nemusí ukazovat na kvalitu člověka. Mlčenlivost nemusí být znamením nevědomosti. Každá lidská vlastnost se dá využit k dobrému, jestliže je řízena Božím zákonem.

Jestliže chceme něco dokázat (každý podle svých schopností), je k tomu třeba vytrvalosti a pevné vůle. Pamatujte si, ta se cvičí v úplných maličkostech. Tomáš nás učí lásce k pravdě, která nám otevírá nádhernou cestu poznávání Boha a všeho jeho nádherného stvoření.

Modlitba papeže Františka:

Bože, uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho, abychom rozsévali krásu a neznečištění a zkázu…. Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.

Libuše Calábková

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: