LORENCO

Poděkování: Děkuji všem, kdo pomáhali při vystoupení ŽIVÉHO BETLÉMA. Děkuji hrajícím, hudebníkům a také mužům při technickém zajišťování, především panu Adamíkovi. Pán Bůh vám zaplať! Děkuji také všem těm, kteří se zapojili do vánočních programů. Varhaníkům i čtenářům, především těm nejmenším!

Za Lorenco, Libuše Calábková

Vážení přátelé,

Začala doba tanců a plesů, která končí před Popeleční středou. Jako každým rokem pořádáme v neděli odpoledne masopustní zábavu, kterou jsme nazvali „Jak se ukončovaly plesy a zábavy“. Při této akci vybíráme peníze na posílání nasbíraných brýlí do misií a na podporu misijního díla v Indii. Program vytváříme vlastními prostředky a to je tancem pro radost. Již od neděle 6. ledna a potom každou neděli v 17.00 na Sonusu (není nutné přicházet každou neděli) si mohou přijít zatančit a nacvičit „českou besedu“ lidé každého věku a bez partnerů. Při tanci zapomenete na mnoho starostí a procvičíte si svou paměť, a to nejen ti starší, ale i chlapci a děvčata mladšího věku. Není třeba se bát pohybu, tanec je uzpůsoben tak, aby to každý zvládl. Prosím, nebojte se radosti a také různorodého společenství. Na všechny se těšíme!

Libuše Calábková - Lorenco

   

Zaměření: 
Druhy obsahu: