Neboj se vrátit domů

Marie Svatošová

Kniha, kterou vám chci představit, je knižním rozhovorem s MUDr. Marií Svatošovou, který vedl Aleš Palán. U knižního rozhovoru velmi záleží na obou účastnících. Ten, kdo se ptá, by měl o něco vědět o druhém, jeho životě, práci, díle. Ten, kdo odpovídá, by měl mít o čem hovořit a neměl by se vyhýbat žádné otázce, případně jasně říct, že na toto odpovídat nebude. Myslím, že u této knihy oba účastníci rozhovoru tyto nepsané zásady dodrželi a vznikla kniha, která nám umožní poznat život a dílo Marie Svatošové.

Paní doktorka hovoří o svých zkušenostech s hospicovou paliativní péčí. Upozorňuje na nebezpečí, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme, na důležitost být umírajícím nablízku. Vysvětluje proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanazie, ale naopak respektovat jejich život až do přirozeného konce. V knize mluví také o své rodině, studiu medicíny, spolupráci s P. Ladislavem Kubíčkem, nebo o přátelích z trapistického kláštera.

„Nikdy bych neřekl, že by se o smrti dalo mluvit pozitivně. Paní doktorka Svatošová to dokáže. Nechci říct, že se po rozhovoru s ní budete na smrt těšit, ale nebudete se jí tolik bát. Nicméně přeji všem pevné zdraví.“  (Marek Eben, herec a moderátor)

Knihu vydalo v roce 2018 nakladatelství Kalich.                                                               Jaroslav Branžovský

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: