Okénko pro děti

Milí chlapci a děvčata!

Únor je měsíc, kdy plánujete lyžování, bruslení a další zimní sporty. Ale je to i měsíc, kdy se děje mnoho věcí v přírodě a vy to ani nevíte a hlavně nevidíte. Do stromů se pomalu vrací míza, pod zemí tiše začínají pučet cibulky sněženek a někdy i krokusů. Ptáci, kteří odlétli na podzim do teplých krajin, se připravují na cestu zpátky, někteří již přiletěli. Dnes již pomalu neznáte pořekadlo našich předků: „Na Hromnice, musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout“.   Dne 6. února je svátek svaté Dorotky, to již začínají všichni ptáci při svítání zpívat.  Pokuste se, chlapci a děvčata být vnímaví k věcem kolem vás a naučíte se naslouchat Bohu a vnímat velikost našeho Pána.

Tento rok se měsícem únorem pomalu připravujeme na dobu postní.  Jak? Nejdříve je svátek Uvedení Pána do chrámu –Hromnice a v kalendáři je zapsáno tolik známých svatých, od sv. Blažeje, sv. Dorotku, sv. Valentýna, sv. Patrika a dalších, také den, kdy se malé Bernardetě zjevila v Lurdech Panna Maria.  Nezapomeňte také ukončit všechny karnevaly a ostatní maskované zábavy, neboť v březnu pro nás křesťany skončí tance a zábavy a začneme se modlit křížovou cestu.ěvčata!

 

Libuše Calábková

Zaměření: 
Druhy obsahu: