Tříkrálová sbírka v Troubkách a Henčlově

V sobotu 5.ledna vyšli troubečtí a henčlovští koledníci do ulic obce a vnášeli do domů požehnání. Děti se sešly u betléma, kde si zazpívaly vánoční koledy v doprovodu varhan. Koledníci si vyslechli Boží slovo a obdrželi požehnání otce Radka. V očích jim zářila radost, že mohou vnášet požehnání do našich domů, a přitom se mohli brodit závějemi čerstvě napadaného sněhu. Koledníci byli za celý den chození zmrzlí, mokří od sněhu, ale stále plni elánu. Nejmladší koledník měl 4 roky. Po návratu na faru na děti čekal talíř teplého domácího guláše a čaj, na který se všechny těšily. Poté jsme se všichni sešli na faře u stromečku, kde si děti mezi sebou sdělovaly zážitky z celého dne. O jeden zážitek se podělíme i s Vámi: koledníci se zastavili u jednoho domu, kde jim otevřel pán domu a místo toho, aby měl radost, že koledníci zavítali k jeho domu, tak koledníky vyprovodil slovy: "Nic vám nedám, odvádím daně státu". Což koledníky pobavilo, tak popřáli krásný den a šli dál.

Všem koledníkům i otci Radkovi a panu Václavu Cigánkovi za dobrý domácí guláš - Pán Bůh zaplať!

Monika Cigánková

Druhy obsahu: