Zprávy z charity

Milí farníci,

přinášíme Vám informace z Charity Přerov. Ano, od 1. 1. 2019 již nejsme Oblastní, náš oficiální název se na přání otce arcibiskupa, našeho zřizovatele, zkrátil na Charita Přerov.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, ať už jako koledníci nebo dárci. Celkem se vybralo 934 648 korun, což je opět více než v loňském roce. Prostředky budou využity na přímou pomoc lidem v nouzi a další charitní záměry.

Dík patří také všem štědrým dárcům, kteří přispěli do sbírky trvanlivých potravin, která se konala v přerovských kostelích v neděli 17. 3. 2019. Nasbíralo se 16 beden trvanlivých potravin, které pomůžou rodinám a lidem v nouzi, kteří s naší charitou spolupracují. Plná lednice a plná spíž nejsou pro každého samozřejmostí ☺.

Na slavnost sv. Josefa jsme prožili krásné žehnání nových prostor Občanské poradny a poradny pro dlužníky. Ta se teď nachází na Náměstí TGM 555/16, ve 3. patře. Díky za společně strávený čas a podporu, kterou jste nám přišli vyjádřit.

Rádi bychom povzbudili k aktivitě Postní almužny, která probíhá celý půst. Pokladničky můžete donést do kostelů na Květnou neděli. Prostředky budou použity na pomoc rodinám i jednotlivým farníkům, kteří se ocitli v tíživé situaci. Chceme Vás také poprosit o spolupráci – pokud o někom takovém ve Vašem okolí víte, vhoďte do pokladničky lístek s jeho jménem a kontaktem nebo nás kontaktujte přímo. Postní almužna se tak může vrátit do farnosti formou konkrétní pomoci konkrétním lidem.

A změny nekončí. Od 1. 5. 2019 najdete ředitelství Charity Přerov v 1. patře budovy bývalého Telecomu na Šířavě 27, kde má již dlouhá léta své sídlo naše Charitní pečovatelská služba a Domácí zdravotní a hospicová péče. Od května se k nim připojí i ředitelka, ekonomický úsek a pastorační asistent (do teď obyvatelé „modrého domečku“ na ulici 9. května 82). Již nyní Vás zveme na slavnostní otevření a žehnání prostor (termín bude upřesněn).

Děkujeme za veškerou podporu, kterou Charitě Přerov dáváte. Přejeme Vám požehnanou velikonoční dobu!

Emilie Šmídová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: