Pronásledování křesťanů

Zabývám se touto smutnou, ale i hrdinou problematikou intenzivně od roku 1992. Pan Adamík, který inicioval založení české větve Mezinárodní křesťanské solidarity - CSI, se asi v hrobě obrací. Zdaleka se mi totiž nedaří jako jemu. Vypadá to tak, že jak roste pronásledování křesťanů ve světě, klesá zájem o naše trpící bratry a sestry v naší farnosti - je to přece tak daleko! Ve všech třech kostelích můžete získat informace z našeho Zpravodaje o tom, co se děje našim bratřím a sestrám a obvykle zůstane část zpravodajů nerozebrána– je zdarma. S tou dálkou už to není docela pravda. Západ, který neměl naše očkování komunistickou totalitou, a tak pod vlajkou neomarxismu začíná s pronásledováním i u nás. Tak vás prosím, rozeberte si alespoň těch pár vystavených zpravodajů, a pokud vás to nabudí k pomoci, alespoň se za trpící bratry a sestry pomodlete, kupte známku a pošlete protestní lístek, pokud je součástí zpravodaje. Podílím se ještě pořád na jeho přípravě a neuveřejňujeme ty skutečné drasťáky, ale alespoň ukázku: „Situace křesťanských menšin v převážně muslimském Pákistánu je stále prekérnější – především pro mladé křesťanky. Nemají prakticky žádnou šanci na patřičné vzdělání, a tak na ně zbývá jen málo placená a těžká práce a jsou trvale vystaveny přepadům a unesené jsou přinuceny k násilnému přijetí islámu a svatbám, často i nezletilé. Jedná se s nimi jako s lovnou zvěří.“

Ing. František Kopečný

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: