ROŠŤÁK - Květen 2019

  Bratři a sestry, drazí přátelé,

 

jsme ve světě, kde se stále překonávají rekordy a také se neustále soutěží o to, kdo bude nejlepší. Cesta duchovního života je také prezentována svatým Pavlem jako závod o věnec nepomíjivý. Zde, v tomto poměřování sil, je důležité v jakém Duchu lidé závodí, v čem chtějí být nejlepší. A pokud to je Láska, tak je to již zmiňovaný běh u sv. Pavla. V tomto smyslu jedni z posledních, kdo zdolali cílovou pásku a nadchli pro tento běh i jiné, jsou svatí papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. Cíle svatosti dosáhl už před šedesáti lety chlapec, který po sobě nezanechal žádný učený traktát, za svého života mohl oslovit jen malý okruh kamarádů, za to dnes je přímluvcem zástupů mladých a neustále je jejich vzorem. Je to Dominik Savio. Je-li svatost maximálním uskutečněním toho, co je člověk podle Boží představy, pak na svatých můžeme vidět, jaký má Bůh vkus. Kdybychom se pokusili najít nějaké dílo, které by Dominika charakterizovalo, tak je to Družina Neposkvrněné. Měl rád své kamarády a učil je mít rád Pannu Marii a jejího syna Ježíše a dále jim skrze vlastní příklad ukazoval praktické kroky ke vztahu s Nimi. Don Bosko mu vnukl myšlenku, aby kolem sebe shromáždil ty nejhorlivější a vytvořil z nich společenství. Napsal pro ně pravidla, do kterých vložil svou lásku k Ježíšovi, jeho Matce Marii a k apoštolátu. I když Dominik krátce nato zemřel, pravidla družiny přivedla mnohé mladé lidi ke křesťanské dokonalosti. Připomínám sv. Dominika v souvislosti s tím, že v naší farnosti bude první sv. přijímání, které je pro děti vstupem k blízkému vztahu s Ježíšem. A také by mělo být vstupem do živého společenství církve, kde budou nalézat Boží představu o svém životě. Tak jak můžeme pozorovat na svatých. Kéž i my se necháme inspirovat příklady svatých a společně s našimi prvopřijímajícími nalezneme hlubší vztah k Ježíši a jsme jim také dobrým příkladem.

otec Josef

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: