ROŠŤÁK - Červen 2019

 

Milí farníci,

 

měsíc červen je bohatý na liturgické slavnosti. Nejvýznamnější bude Slavnost Těla a Krve Páně (též svátek Božího Těla). Tato slavnost se začala slavit proto, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jednak v jeho Božství, tak v jeho lidství v Eucharistii - Nejsvětější svátosti.

Patří mezi pohyblivé svátky, to znamená, že v různé roky připadne na různé datum. Slavnost se koná vždy ve čtvrtek v období po skončení liturgické velikonoční doby, po slavnosti Nejsvětější Trojice. Datum slavnosti je tedy odvozeno od data Velikonoc. Čtvrtek je den, kdy Ježíš slavil se svými apoštoly poslední večeři a při ní poprvé proměnil chléb a víno ve svoje tělo a svoji krev. Protože během Velikonoc na Zelený čtvrtek v den připomínky Ježíšova zatčení a začátku jeho utrpení nemůže slavnost naplno vyznít, slaví se samostatně po Velikonocích. Svátek zavedl papež Urban IV. v roce 1264.

Zázrak, který dal podnět ke vzniku slavnosti Božího Těla, se stal v roce 1263 v Bolzeně v Itálii. Tehdy se kněz Petr z Prahy vydal do Říma k Urbanu IV. v naději, že setkání mu pomůže rozehnat pochybnosti o přítomnosti Krista v eucharistii. Cestou se stal svědkem toho, jak se při proměňování hostie zbrotila krví a potřísnila purifikatorium a korporál. Kněz poté navštívil papeže, který zrovna pobýval v Orvietu. Již rok poté ustanovil papež Urban IV. svátek Božího Těla.

Je dlouholetou tradicí Církve, že po mši svaté sloužené z liturgie Těla a Krve Páně následují eucharistické průvody kolem čtyř oltářů, ať již v kostele, nebo mimo něj. Jde o výraz veřejného vyznání víry a veřejnou oslavu tajemství svátosti oltářní. V naší farnosti byl poslední veřejný eucharistický průvod 31. května 1970. V letošním roce jsme se rozhodli s kněžími děkanátu o obnovu Liturgie Božího Těla včetně Eucharistického průvodu. Tato slavnost má spojit věřící i některé kněze přerovského děkanátu, a to při mši svaté ve čtvrtek dne 20. 6. 2019 v 18.00 hodin v Přerově, na tuto slavnost přislíbil účast i světící biskup Mons. Antonín Basler. Srdečně Vás všechny zvu a prosím, přijďte s námi uctít Pána Ježíše. Těším se na Vás -  otec Josef

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: