Pouť do Polska

Ve čtvrtek 25. 4. odpoledne před odjezdem naší skupiny poutníků na pouť do Polska, pod vedením otce Mariusze, nám přišel do autobusu udělit požehnání na cestu Otec Josef s kaplanem Zdeňkem a Otcem Bylinskim.

 

Nejdříve jsme jeli do Čenstochové, nejvýznamnějšího poutního místa v Polsku, kde jsme navštívili tamní klášter Jasná Hora s milostným obrazem Černé Madony. Kolem kláštera jsme si prošli křížovou cestu. Potom jsme se zúčastnili večerního programu v kapli Paní Čenstochovské. Ráno byla sloužena mše svatá emeritním Otcem arcibiskupem Čenstochové, který nás mile přivítal. Po duchovní posile jsme se vydali na další cestu do Lichně.

Licheň je poutní místo vážící se k úctě k Panně Marii Licheňské. Panna Maria se poprvé zjevila v roce 1813 těžce raněnému polskému vojákovi na bojišti bitvy u Lipska. Darovala mu uzdravení s tím, že má nalézt její zobrazení v podobě, ve které se mu zjevila. Po několika letech hledání ho voják opravdu našel – byl to malý obrázek, který pověsil do lesní kapličky. V roce 1850 se pak Panna Maria na tom místě třikrát zjevila pastýři Mikuláši Sikatkovi, vyzývala k pokání, modlitbě a obrácení a také předpověděla velkou epidemii cholery. Ta skutečně nastala o dva roky později a způsobila smrt tisíců lidí. Věřící se tehdy shromažďovali v lese u obrázku Matky Boží a jejich modlitby byly vyslyšeny – nemocní se uzdravili a zdraví neonemocněli. Obrázek byl přenesen do farního kostela sv. Doroty. Od té doby sem začali proudit poutníci, aby na přímluvu Panny Marie vyprosili sobě a svým blízkým potřebné milosti. Farní kostel nestačil množství poutníků, proto se v roce 1994 začala stavět bazilika, které v roce 1999 požehnal Jan Pavel ll. Za 10 let byla bazilika dostavěna a je největším chrámem v Polsku a zároveň 12 největším katolickým chrámem ve světě, pojme až 7000 poutníků. Je zde přenesen obraz Matky Boží Licheňské. V roce 2005 ji Jan Pavel ll. označil titulem Bazilika Minor. Nedaleko baziliky je kamenná Golgota s křížovou cestou s kameny z celého světa i ze Svaté země. Vůbec jsem o tomto nádherném poutním místě nevěděla a jsem ráda, že jsem ho mohla poznat a zakusit milosti od našeho Pána.

 

V sobotu po ranní mši svaté obětované za nás poutníky a naše rodiny v kapli Papčiňského v Lichni, jsme odjeli do Varšavy. Po cestě jsme zavítali do Niepokalanova, kde působil Maxmilián Kolbe. Překvapil nás velký dav poutníků, kteří dorazili na toto místo jako skupiny Margaretek, aby se zde modlili za kněze. Po celý týden se každá skupina modlí za zvoleného kněze.

Po dvouhodinové návštěvě jsme vyrazili do Varšavy do Svatyně Boží Prozřetelnosti. Je to velký zajímavě architektonicky řešený kostel, který je díkuvzdáním Bohu za ochranu Polska. V suterénu je kolem 300 míst, kde budou po smrti uloženy významné osobnosti Polska, nyní zde bylo uloženo 13 osob. Nad ním je svatyně. Uprostřed chrámu v kopuli i v podlaze je průzor, který zajišťuje dostatek světla a zároveň symbolizuje proniknutí světla Ducha svatého až k zemřelým. Po večeři jsme si s průvodcem prošli historickou část Varšavy – Barbakan a Staré město. Autobusem jsme navštívili velkou část Varšavy. V neděli v 8 hodin jsme šli na mši svatou do kostela sv. Maximiliána Kolbe, kde jsme byli osloveni hudbou a nádherným zpěvem místní paní varhanice. Po velké snídani jsme navštívili kostel sv. Stanislava Kostki, kde je památník a hrob blahoslaveného Jerzego Popieluszkiho zavražděného komunisty v roce 1984. Zaujalo nás, že u hrobu světce bylo mnoho čerstvých květin a hlídací služba Solidarnost.

Prožili jsme krásný prodloužený víkend obohaceni novými poznatky a hlavně duchovně povzbuzeni do dalších dnů našeho života. Děkuji otci Mariuszovi, že vybral zrovna tato místa k naší pouti a že zařídil vše potřebné včetně cesty, ubytování, jídla, průvodců i zábavy po cestě autobusem.

Bohu i Panně Marii Fatimské děkujeme za krásné počasí a šťastný návrat domů.

Marta Lehká

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: