Výuka náboženství

Centrum Sonus

Vyučování začíná od pondělí 16. září 2019 včetně. Prosíme rodiče mladších dětí, aby na první hodinu přišli společně s dětmi, a tak se mohli seznámit s osnovami vyučování, učebnicemi a katechetou či katechetkou, kteří budou děti učit. Děkujeme.

  

1. třída úterý 15:00 Mgr. Eva Tkadlecová

  

2. třída pondělí 15:00 Mgr. Michaela Smolová

  

3. třída čtvrtek 15:30 Mgr. Věra Navrátilová

  

4. třída úterý 15:00 Mgr. Helena Navrátilová

  

5. třída úterý 16:00 Mgr. Eva Tkadlecová

6. třída čtvrtek 15:00 Mgr. Václav Škvařil

7. třída čtvrtek 16:00 Mgr. Václav Škvařil

8. a 9. třída pondělí 16:00 P. ICLic. Jiří Zámečník

Střední školy středa 17:00 P. Mgr. Josef Rosenberg

Prosíme rodiče, aby vyplnili pro své děti přihlášky, které se budou rozdávat přímo v hodinách náboženství, případně jsou k vyzvednutí ve farní prodejně. Děkujeme. Do náboženství se mohou hlásit i děti z okolních farností, které chodí do škol v Přerově

Datum události: 
Pondělí, 16. Září 2019 - 15:00
Zaměření: 
Druhy obsahu: