25 let mezi námi

Těžko bychom v naší dřevohostické farnosti hledali rodinu, do které by otec Artur Górka během svého 25 letého působení nevstoupil. Ať se jednalo o radostné události spojené se křtem narozeného dítěte nebo uzavřením sňatku, anebo o smutné chvíle rozloučení se s našimi zemřelými. Jeho každodenní život byl realizací benediktinského hesla „Modli se a pracuj“, což je zřejmé při pohledu na místní farní kostel zasvěcený sv. Havlovi, farní objekty i přilehlé okolí.

Jeho činnost však zanechává výrazné i neviditelné stopy, které jsou patrné v srdci každého, kdo s ním přišel do kontaktu. Prostý způsob života, skromnost, lidskost, pracovitost, pokora, ochota pomoci a nadšení pro dobrou věc mohou být oslovujícím příkladem pro nejednoho z nás.

Milý otče Arture, děkujeme za všechno, co jste vykonal na nás a kolem nás. Děkujeme za děti a mládež, jež jste nasměroval do života; děkujeme za nemocné, které jste pravidelně navštěvoval; děkujeme za společenství s námi, Vaše slova povzbuzení i útěchy, podání pomocné ruky, …

Vděční farníci

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: