PŘEDSTAVENÍ - P. JIŘÍ ZÁMEČNÍK

Drazí farníci, jak už asi většina z vás ví, jmenuji se Jiří Zámečník a od 1. července, tedy už takřka dva měsíce jsem kaplanem v Přerově a v Předmostí. Narodil jsem se 12. března roku 1984 v Uherském Hradišti. Taťka sice pochází ze Slovenska, ale rodiče, spolu s mým o čtyři roky starším bratrem Lukášem, již několik měsíců před mým narozením bydleli v Uherském Brodě, odkud pochází moje mamka. Takže v Brodě jsem vyrůstal, pět let studoval na základce a následně osm let na gymnáziu. Po maturitě jsem si užil nejdelší prázdniny v životě a potom nastoupil na výšku do Prahy. Vždycky mě bavilo počítat a řešit různé matematické a fyzikální příklady, takže jsem si pro své vysokoškolské studium zvolil právě matematiku a fyziku. Nicméně volání ke kněžství stále sílilo a sílilo, a tak jsem Prahu po necelém roce opustil a podal si přihlášku do semináře v Olomouci. Byl jsem přijat a na počátku září roku 2004 nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci. Následovaly dva roky v semináři a na fakultě v Olomouci a poté tři roky v Římě. Po ukončení studia a návratu do Česka jsem byl 7. srpna roku 2010 otcem biskupem Josefem Hrdličkou v Uherském Brodě vysvěcen na jáhna. Jáhenský rok jsem prožil v Kyjově, kde byl tehdy děkanem – vám dobře známý – P. Josef Lambor.  25. června roku 2011 jsem byl v olomoucké katedrále vysvěcen otcem arcibiskupem Janem na kněze a poslán jako kaplan do Vyškova, Dědic, Rychtářova a Topolan. V těchto farnostech jsem prožil krásné dva roky spolu s P. Františkem Cincialou, tehdejším děkanem, a mimo jiné se také seznámil s našim jáhnem Václavem Škvařilem, rodákem z Vyškova. Na začátku října roku 2013 jsem se vrátil do Říma, abych pokračoval ve studiích. Kdo z vás má rád matematiku, asi pochopí, že církevní právo, které jsem v Římě začal studovat, mě bavilo a baví. Tři roky jsem studoval licenciát, tj. jakoby „malý doktorát“, a následující tři roky „doktorát velký“. Na konci června tohoto roku jsem se vrátil domů, rozloučil se s vyškovskou farností a první červencový týden jsem se přestěhoval do Přerova. Léto strávené na faře v Přerově s otcem Josefem, s Václavem, s našimi zaměstnanci a se sestrami se mi moc líbilo. Stejně tak mše svaté v kostelech v Přerově a v Předmostí a v okolních kaplích. Už jsem se s mnohými z vás seznámil, a to především díky hodovému posezení na farní zahradě, a těším se, že během následujících týdnů poznám další z vás. Mám radost a jsem Bohu vděčný za to, že můžu působit právě tady v Přerově. Dva dny v týdnu budu obvykle bývat v Olomouci, protože mám od nového akademického roku vyučovat církevní právo na olomoucké teologické fakultě. Věřím, že i tak budeme mít spoustu příležitostí k mnoha setkáním a vzájemnému obohacení se, a to nejen při bohoslužbách a oficiálních farních událostech.

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: