Oprava střechy kostela sv. Vavřince

Posledním největším stavebním zásahem oprav kostela sv. Vavřince byla výměna dřevěné krovové konstrukce kostela za kovovou dle projektu J. Jandáska v letech 1927-28, při zachování sklonu a výšky střechy; krytina pálená taška – bobrovka s hřebenáči.

 

Vzhledem k rozloze střechy kostela, rozsahu opravy a finanční náročnosti bude celá oprava střechy kostela sv. Vavřince, rozdělena do několika etap.

 

V současné době se provádí první etapa, která je vyčíslena na částkou 1.301.551,-Kč. V této I. etapě se začala opravovat střecha nad presbytářem objektu kostela, s tím spojené související nutné opravy a výměna poškozených prvků krovu, které jsou napadeny dřevokaznými houbami a hmyzem. Stávající střešní krytina z keramických tašek – bobrovek bude sejmuta (včetně laťování) a po provedení nezbytných oprav nosné části krovu bude provedeno nové laťování a nová pokládka střešní krytiny. Nová krytina bude provedena z materiálu stejného typu, tvaru i barvy (pálená taška Creaton vyrábějící se v Rakousku).

 

Rozvržení dílčích úhrad celkové částky 1.301.551,- Kč

- 301.551,- Kč uhradí samotná Římskokatolická farnost Přerov

- 300.000,- Kč bude hrazeno z Ministerstva kultury z dotačního programu Podpory obnovy

kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

 

- 350.000,- Kč bude hrazeno z dotačního titulu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

 

- 350.000,- Kč je zbývající částka, která nám chybí k celkovému uhrazení I. etapy opravy

Děkuji Vám za Vaše finanční příspěvky ve vyhlášené účelové sbírce dne 18.8.2019 a také za osobní dary.

Věřím, že i nadále společnými silami a s Boží pomocí postupně opravu celé střechy dokončíme co nejdříve.

otec Josef

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: