Úvodník - Slovo pro každého - září 2019

Milí farníci,  tak Vás všechny vítám - po prázdninách, po dovolených. Zase do povinností a všedního života. Všedního, běžného, nic se nezměnilo? Děti jdou do školy, bude to nová třída, nové zkušenosti, pro mnohé třeba i nová škola s novými spolužáky a kamarády. V děkanátu se během prázdnin vyměnili kněží a to farář z Dřevohostic P. Artur Górka, který odchází do farnosti Hanušovice a na jeho místo přichází nový kněz - P. Zdeněk Mlčoch, bývalý kaplan z Přerova. Dále druhý kaplan z Přerova P. Mariusz Piwowarczyk, který odchází do Horažďovic v Českobudějovické diecézi jako farář. Do Přerova přichází kaplan P. Jiří Zámečník z Vyškova a jáhen Václav Škvařil. Začne nová etapa vzájemného poznávání, spolupráce, nových zkušeností pro všechny. A co tam, kde se zdánlivě nic nemění? Stejná práce, stejní lidé okolo, stejné radosti a starosti. Opravdu? Žádný okamžik našeho života není stejný, každý je neopakovatelný. Máme nové zkušenosti, poznatky, na stejné věci a události se díváme najednou trochu jinak. Někdy se změn podvědomě bojíme a toužíme po klidu beze změn, bez nutnosti řešit nové události a problémy. To by byl ale mrtvolný klid – a my máme žít! A život je vývoj a změna. Nebojme se poznávat nové věci, nebojme se změnit. I změna názoru na některé věci nebo i lidi je často nutná. A je k tomu třeba vnitřní odvaha a pokora. Měníme se. Rosteme. A to nejen tělesně. 

Kéž v síle Ducha svatého, v síle Boží milosti rosteme a přetváříme se k lepšímu a dokonalejšímu poznání smyslu a cíle svého života, k správnějšímu přijetí ostatních bratří a sester kolem nás, k poznávání Božích záměrů a jejich naplňování. A nakonec dosažení cíle v Božím království.

Naše děti se budou opět učit ve škole novým poznatkům z nejrůznějších oborů. A my jim budeme vysvětlovat, jak je učení důležité. Ale to platí i pro každého z nás. Nikdy nejsme hotoví. Stále se máme co učit.

Pojďme do toho! A když bude potřeba, nebojme se změn ve svých názorech, postojích, ve svém životě. Jsme Ježíšovými učedníky, Jeho žáky. Nechme se Jím vést a proměňovat.

otec Josef

                                                                                                                                                           

Ostatní třídění: