Listopad v liturgii

V listopadu nám Církev staví před náš zrak konec lidského života a konec světa. Týká se to především začátku měsíce, kdy slavíme Slavnost všech svatých a Vzpomínku na všechny věrné zesnulé a potom také nedělí ke konci liturgického mezidobí. Téma posledních věcí člověka (tzv. Individuální eschatologie) otvírají hned na začátku listopadu dva významné svátky. Svátek nebe a svátek očistce. Připomínka údělu, kterému se nevyhne žádný z nás: smrt (pokud ovšem nás na zemi nezastihne druhý Kristův příchod, srovnejme 1 Kor 15, 51), soukromý soud a věčný život – s Bohem, nebo bez Boha. Závěr listopadu pak splývá s koncem liturgického roku, a ten je již tradičně věnován eschatologii obecné, tj. Eschatologii celého světa a lidstva. Poslední týden liturgického roku, tj. 34. týden v mezidobí, začíná slavností Ježíše Krista Krále…

1.11. Slavnost všech svatých

Svatí jsou chloubou tvé církve a v nich nám dáváš příklad, oni jsou naši přátelé, zastánci a pomocníci a mezi nimi v nebeském Jeruzalémě je náš domov, k němuž putujeme s vírou v našeho Pána, Ježíše Krista. (z preface)

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

4.11. Sv. Karel Boromejský, biskup

9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky

10.11. Sv. Lev Veliký, papež a učitel církve

 

11.11. Sv. Martin, biskup 3

12.11. Sv. Josafat, biskup a mučedník

13.11. Sv. Anežka Česká, panna

15.11. Sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve

17.11. Sv. Alžběta Uherská, řeholnice

18.11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

Nad hrobem sv. Petra ve Vatikánu a nad hrobem sv. Pavla při cestě do Ostie dal císař Konstantin Veliký postavit baziliky. Tyto baziliky ve 4. století posvětili papežové Silvestr I. a Siricius; výročí jejich posvěcení se slavilo v Římě už od 11. století společně 18. XI. Svatopetrská bazilika byla přestavována od poloviny 15. století a v dnešní podobě byla posvěcena 18. XI. 1626. Bazilika sv. Pavla byla v roce 1853 zničena požárem, znovu postavena a 10. XII. 1854 posvěcena. Slavení památky jejich posvěcení rozšířené na celou Církev je připomínkou významu těchto apoštolských knížat, podobně jako výročí posvěcení baziliky S. Maria Maggiore připomíná mateřské poslání Panny Marie.

21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22.11. Sv. Cecílie, panna a mučednice

23.11. Sv. Klement I., papež

24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále

Liturgický rok končí oslavou Ježíše Krista Krále. Také svět bude mít svůj konec. Ježíš Kristus je jediný král, který tento konec přetrvá. Všichni ostatní králové a všechna jiná království skončí v prachu. Až do konce časů ho jeho nepřátelé budou křižovat v jeho přátelích, tak jak to udělali s ním na Kalvárii. Bude to hodina, ve které řekne všem svým přátelům: Dnes budeš se mnou v ráji. A všem nepřátelům řekne: Odejděte navždy. (www.consolata.org)

23.11. Sv. Klement I., papež

25.11. Sv. Kateřina Alexandrijská, mučednice

30.11. Sv. Ondřej, apoštol

Jaroslav Branžovský

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: