Centrum pro rodinu Pavlovice

CPR Přerov připravuje a všechny srdečně zve

Adventní setkávání maminek na faře v Kojetíně.

Každé pondělí od 8.30 - 10.00 hod,začínáme 2. 12. 2019.

Dopolední prostor pro maminky s malými dětmi,které si chtějí popovídat nejen o rodinných radostech,ale navzájem se i podpořit ve víře.

 

Adventní povídání pro seniory na Domě sv. Josefa v Kojetíně,centrum denních služeb.

6. 12. 2019 od 10.15 hod.si budeme povídat o významu a rituálech v období adventu.

Jako v žádném jiném období se právě v adventu objevuje touha po novém začátku,touha po domově a bezpečí,touha po lásce,která okouzluje a proměňuje život.

 

Setkání Modliteb matek Děkanátu Přerov v Kojetíně.

Na Domě sv. Josefa v Kojetíně máme příležitost lépe se seznámit s  hnutím MM. Setkání je určeno pro matky,které si přejí modlit se společně za své děti a vnoučata.

Od 16.30 hod. slovo koordinátorek o MM, 17.30 hod. Modlitba matek.

Předpokládaný konec v 19.00 hod.

 

Série přednášek pro podporu manželství.

Od 22. 1. 2020 - 12. 2. 2020 vždy od 18.00 proběhnou přednášky ve vzdělávacím centru Sonus v Přerově.

Zváni jsou snoubenci, manželské páry i jednotlivci, kteří si chtějí připomenout důležitost a krásu manželského svazku.

Účast snoubenců plánující sňatek v roce 2020 se počítá do přípravy na manželství.

Termíny a témata:

22. 01. 2020  Já a moje rodina.

29. 01. 2020  Víra a vztah k Bohu v manželství.

05. 02. 2020  Sexualita a plánované rodičovství

12. 02. 2020  Muž a žena,komunikace a konflikty.

 

Přeji požehnaný adventní a vánoční čas.

Jarka Rusňáková

Druhy obsahu: