Pozdrav ze semináře

Je tomu už několik týdnů, co začal nový školní rok, a i v našem kněžském semináři se život vrací do svých kolejí. Po návratu z prázdnin jsme se již tradičně vydali na Velehrad, kde jsme prožili exercicie pod vedením našeho nového spirituála otce Vladimíra Schmidta. Byl to čas modlitby, ztišení i naslouchání. Po exerciciích jsme se však letos nevraceli zpět do semináře, ale využili možnosti strávit týden v nádherném prostředí italských Dolomit. Zde nás v krásném horském údolí v obci St. Martin/Gsies v Pastoračním domě Velehrad čekalo milé přivítání místních a týden plný zážitků. Neobvykle příznivé počasí nám dovolilo zažít nádherné horské túry plné krásných výhledů, vyzkoušet si via ferraty na skalních stěnách, vystoupat až na vrchol horského masívu Lagazuoi tunelem prokopaným za 1. světové války či načerpat atmosféru blízkých městeček.

V říjnu jsme se mohli společně setkat na Velehradě s bohoslovci ze seminářů z celé České republiky a Slovenska. Náš celkový počet přesáhl 300 bohoslovců. Celý program, ve kterém nechybělo slavení mše svaté, modlitby a přednášky od vyučujících naší fakulty, byl protkán mottem říjnového misijního měsíce: „Pokřtění a poslaní.“ Jsme velmi vděční za příležitost strávit příjemné chvíle a navázat nové kontakty s těmi, kteří mají spolu s námi stejný cíl – následovat Krista skrze služebné kněžství.

Velmi významnou událostí v měsíci listopadu byla Národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České. Tato pouť pro nás začala opětovným setkáním s bohoslovci pražského semináře a následně setkáním s bohoslovci Papežské koleje Nepomucenum, kteří nás velmi mile přivítali.

Velkou ctí pro nás byla možnost ministrovat v bazilice Santa Maria Maggiore, která je jednou ze čtyř papežských bazilik. Naše služba u oltáře byla prostoupena radostí, protože jsme si mohli uvědomit, že právě v této bazilice byla v devátém století schválena staroslověnská liturgie. A nejen to. Uvědomovali jsme si, že tato nádherná bazilika je vždy před i po jakékoli zahraniční cestě papeže Františka svědkem jeho modliteb před ikonou Panny Marie, zvanou „Salus Populi Romani“. I my jsme se zde u této ikony mohli přidat k proudu těchto modliteb a poprosit společně s poutníky za naši vlast. V dalších dnech jsme měli možnost prožít mši svatou v bazilice sv. Petra v blízkosti jeho hrobu a v Lateránské bazilice, která je „Matkou a hlavou všech kostelů“, v jejíž blízkosti jsme se mohli zaposlouchat například do koncertu Scholy brněnské mládeže.

Významným bodem středečního dne byla audience u Svatého otce Františka na svatopetrském náměstí. Ve svém pozdravu nám papež připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil nás k tomu, abychom žili s novým nadšením podle evangelia mezi spoluobčany, kteří Krista ještě neznají.

Závěrečný den naší pouti jsme mohli strávit v poslední ze čtyř velkých papežských bazilik u Svatého Pavla za hradbami. Na tomto nádherném místě jsme slavili mši svatou pro nás bohoslovce. V samotném závěru této bohoslužby jsme poprosili o vytrvalost v našem povolání přímo u sarkofágu sv. Pavla. 

Uvědomujeme si, že naše povolání vyrostlo z modliteb a k odhodlané věrnosti v našem povolání modlitbu nutně potřebujeme. Děkujeme za vaše modlitby a chtěli bychom vás ujistit o našich modlitbách za vás!

bohoslovci Pavel a Vašek

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: