Slovo pro každého 12/2019

 

„Vánoce znamenají setkání s láskou.“

Milí farníci,

vstupujeme do adventního očekávání, kdy chceme připravit cestu Pánu ve svém srdci. Tento čas přípravy velmi rychle utíká a my budeme slavit narozeniny Pána Ježíše. Vánoce jsou svátky radosti a pokoje, časem, kdy se rodina sejde a prožije spolu pěkné chvíle. Rodiny, které letos přijaly dar nového života, mohou prožívat novým způsobem vánoční radost a u vánočního stromku vytvořit „živý Betlém“. Pro někoho jsou naopak Vánoční svátky dobou, kdy vzpomíná na své zemřelé. Ti, kdo se s někým blízkým rozloučili v tomto roce, stejně jako ti, kdo již více let žijí sami, si zaslouží, abychom jim věnovali trochu více pozornosti. I skrze nás se jim Bůh chce stát blízkým a dát jim poznat, že je má rád. Boží Syn našel cestu k nám lidem. Kéž také my najdeme cestu jeden k druhému a jsme pozorní zvláště k těm „malým a chudým“. Ze srdce Vám všem přeji pokojné a radostné svátky Vánoční a žehnám Vám do nového roku.

P. Josef

Ostatní třídění: