Zprávy z nemocnice

20. ledna se konala ekumenická bohoslužba s hostem farářkou paní Milovou. Zúčastnilo se 10 deset nemocných a 10 farníků. V měsíci únoru budeme slavit Světový den nemocných 11. února ve 14:30 se bude konat bohoslužba s udílením svátosti nemocných na LDN II. Všichni jsou srdečně zváni.

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: