Jak správně napsat úmysl mše svaté

Milí farníci, přijměte, prosím, několik dobře míněných doporučení ohledně formulací mešních intencí:

1) Uvádějte alespoň obecně, za co prosíte. Kněz by měl v hrubých rysech znát úmysl dárce.

2) Není nutno vyjmenovávat všechny osoby zvlášť. Duše v očistci také nevyjmenováváme jednotlivě ☺

 

3) Některé potenciální náměty na telenovelu ☺, kupříkladu: „Za 3 zemřelé manželky, nevlastního švagra, zemřelou pratetu a její živé děti“, zapište raději jednoduše slovy: „Za celou živou a zemřelou rodinu“.

4) I zde platí zásada: „Udělej to kratší, budou tě mít radši“.

5) U jmen se snažte vyvarovat se zdrobnělin. Působí to někdy nepatřičně až směšně.

6) Perly typu: „Za zemřelou tetu Bětu“ nahraďte důstojným: „Za zemřelou Alžbětu Novákovou“.

7) Gramatika uvádí pro 4. pád u příjmení ženy koncovku -ou, zatímco u společného příjmení celé rodiny koncovku -u. U pomnožného použití je pak ve 4. pádu -y. Tedy např.: „Za Alžbětu Novákovou, rodinu Novákovu a manžele Novákovy“. Pochopitelně, některá příjmení se takto skloňovat nehodí.

8) Slovy „s prosbou o…“ se k předchozímu úmyslu připojuje ještě dodatek. Nezačíná se jí celý úmysl.

9) Prosit Pána Boha o „přímluvu“ od Panny Marie, svatých či andělů je jako prosit ho, aby byl všemohoucí. Můžete prosit třeba o jejich „pomoc“ nebo „ochranu“. Také vynechávejte přívlastky jako „Hostýnské“, „Bolestné“ apod. Panna Maria je jenom jedna a to ta v nebi ☺

 

11) Pokud jste ze sebe vydali maximum a konečná podoba vaší intence zní „S prosbou o přímluvu Panny Marie Hostýnské.“, pak byste opravdu měli začít znovu ☺ ☺ ☺

12) Nakonec vás moc prosím, abyste si při zápisu do intenční knihy (vím, že to nepíšete vy) osobně zkontrolovali čitelnost vašeho úmyslu. I při zapojení naší kolektivní farní obrazotvornosti to někdy skutečně nemůžeme rozluštit. Stejně tak si raději kontrolujte, zda je úmysl dobře opsaný v týdenním rozpisu bohoslužeb. Případné reklamace učiněné předem rád vyřídím k vaší plné spokojenosti.

jáhen Václav

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: