Pro mládež

Setkání ministrantů

Centrum Sonus

Postní duchovní obnova animátorů děkanátu

Rychtářov

Setkání ministrantů

Přerov, fara

Křížová cesta mládeže

Přerov, Šířava

Setkání ministrantů

Přerov, fara

Modlitby mládeže

Přerov, sv. Vavřinec

Animátoři děkanátu

Přerov, fara

Spolčo II

Centrum Sonus

Setkání ministrantů

Přerov, fara

LORENCO

Poděkování: Děkuji všem, kdo pomáhali při vystoupení ŽIVÉHO BETLÉMA. Děkuji hrajícím, hudebníkům a také mužům při technickém zajišťování, především panu Adamíkovi. Pán Bůh vám zaplať! Děkuji také všem těm, kteří se zapojili do vánočních programů. Varhaníkům i čtenářům, především těm nejmenším!

Za Lorenco, Libuše Calábková

Vážení přátelé,

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro mládež