Pro mládež

Stránka pro mládež

Výlet do neznáma

Adventní obnova pro mládež

Křenovice

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Přednáška o cestě do Santiaga

Centrum Sonus

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Spolčo mladých

Po prožití Celostátního setkání mládeže v Olomouci nemálo z nás zakusilo potřebu místa, kde se můžeme potkávat a být součástí něčeho většího i v průběhu roku. Navíc skupina mladých se v Přerově nebývale rozrostla, stávající skupinky jsou uzavřené, a přestože si neustále lichotíme, že jsme mládež děkanátu, mladých z okolních obcí, kteří nejsou v podstatě Přerováci, je opravdu málo. Kdo pak nepatří do žádné ze skupin, cítí se trochu jako drobek mezi koláči, sedí sám mezi skupinami, které ho nepřijmou a neví. Sám jsem se cítil stejně.

Stránka pro mládež

Pozdrav z teologického konviktu

Milý čtenáři,

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Herní večer pro mládež na Sonusu

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro mládež