Pro mládež

Víkendový výlet ministrantů

Bude upřesněno

Děkanátní modlitby mládeže

Prosenice

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Nácviky ministrantů

Přerov i Předmostí v 9:00

Nácviky ministrantů

Přerov i Předmostí v 9:00

Nácviky ministrantů

Přerov 17:45 a Předmostí 17:15

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Děkanátní setkání mládeže

Pavlovice

Stránka pro mládež

Studentský Velehrad

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro mládež