Pro dospělé

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Pastorační kurz

Centrum Sonus

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Seminář Život v Duchu Svatém - dospělí

Centrum Sonus

Hodová mše svatá v kostele sv. Michaela

Přerov, Šířava

Adorační den v kostele sv. Michaela

Přerov Šířava

Slavnost sv. Václava

Mše svaté:

Přerov 9:00 a 18:30

Předmostí v předvečer 18:00

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé