Pro dospělé

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Biřmování v Přerově

Přerov, sv. Vavřinec

Nácvik biřmování

Přerov, sv. Vavřinec

Poslední májová pobožnost

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé