Pro dospělé

Seminář Život v Duchu Svatém - dospělí

Centrum Sonus

Pastorační kurz

Centrum Sonus

Úklid kostela - skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Seminář Život v Duchu Svatém - dospělí

Centrum Sonus

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Dušičková pobožnost v Předmostí

Předmostí, hřbitov

Modlitby za Charitu

Fara Přerov

Úklid kostela - skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Život v Duchu Svatém - dospělí

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé