Pro dospělé

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Noc kostelů

Přerov

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Hodová mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Ekumenické setkání u pravoslavných

Pravoslavný chrám

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé