Pro dospělé

Tichá eucharistická adorace

Předmostí

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Přednáška Křesťanské akademie

Centrum Sonus

Náboženství pro dospělé

Předmostí

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Mše svatá v nemocnici na LDN 1

Nemocnice v Přerově

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé