Pro dospělé

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Modlitby Fatimského apoštolátu

Fara v Přerově

Mše svatá s pomazáním nemocných

Předmostí

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Postní jednodenní duchovní obnova

Centrum Sonus

Zpovídání na začátek postní doby od 16:00 do 18:00

Přerov, sv. Vavřinec

Masopustní koblih pro dospělé

Centrum Sonus

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé