Pro dospělé

Svatodušní vigilie

Přerov, sv. Vavřinec

18:30 mše svatá; 19:30 modlitby vigilie

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Májová pobožnost v nemocnici

Nemocnice LDN

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Modlitby Fatimského apoštolátu

Přerov, sv. Vavřinec

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Víkendová duchovní obnova

Velehrad

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé